Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingen Gemeenteraad Velsen 2022

Samen recht doen in Velsen

ChristenUnie Velsen wil dat inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, verenigingen en gemeente samen recht doen aan iedere Velsenaar en aan het klimaat en de natuur in Velsen.

Duurzame woningen in groene en schone wijken

 • Isoleren en duurzame energie haalbaar voor iedereen
 • Eerlijke warmtenetten
 • Schone lucht, behouden van groen, klimaatneutraal

Recht doen aan iedereen

 • Kinderen groeien niet meer op in armoede
 • Praktische hulp en ondersteuning zijn dichtbij
 • Huisvesting voor Pieter Vermeulen Museum

Goede zorg voor jong en oud

 • Goede kwaliteit jeugdzorg en hulpmaatjes voor gezinnen
 • Gezond ouder worden, niemand eenzaam
 • Goede voorlichting en snelle hulp als het mis gaat

Betaalbaar wonen

 • Betaalbare koopwoningen en middeldure huur
 • Woningen voor senioren (indien nodig met zorg) en woongemeenschappen
 • Voor starters aan de slag met betaalbare en vernieuwende woonconcepten

Jong en oud doen mee, mensen kijken naar elkaar om en voelen zich met elkaar verbonden.

Flyer Velsen 2022-2026

Het complete verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Velsen van 16 maart 2022

Verkiezingsprogramma Velsen 2022-2026

Het verkiezingsprogramma is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie IJmond op 15 november 2021. 

De Kandidatenlijst van de ChristenUnie Velsen  vindt u hier