Nieuws

In memoriam Gertjan Huijbens

Gert Jan Huijbensmaandag 06 april 2020 19:24 Wat een verdriet en verlies dat zondagavond 5 april Gertjan Huijbens aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus is overleden.
Als ChristenUnie Velsen hebben wij Gertjan leren kennen als een zeer integer persoon die op kundige wijze en met groot respect voor de personen die tegenover hem stonden interviews afnam. Hij gaf je tijdens zo’n interview het gevoel van veiligheid waardoor je dat kon zeggen wat je wilde zeggen. Een echt gave van hem. lees verder

Digitale beraadslaging en besluitvorming

Digitale besluitvormingzaterdag 04 april 2020 20:01 In de Gemeente Velsen is het voornemen de sessie van 8 april en de volgende Raadsvergadering van 23 april digitaal te laten plaatsvinden. Deze week werd bij de Tweede Kamer de “ Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba” ingediend. lees verder

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen

Stadhuis Velsen.jpgvrijdag 27 maart 2020 15:45 Als uitvloeisel van de Corona maatregelen gaan alle fysieke bijeenkomsten van o.m. de Gemeenteraad in maart niet door. Dat betekent ook dat de raadsvergadering van 26 maart jl. niet is doorgegaan.... lees verder

Brief van de burgemeester aan de inwoners van Velsen - 24 maart

Frank Daleswoensdag 25 maart 2020 14:57 Beste Velsenaren,

We hebben samen een klus te klaren. Afgelopen maandag zijn er nieuwe maatregelen over evenementen en groepsvorming in werking getreden die gelden tot 1 juni. We moeten ons nog meer inspannen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

We zullen nog minder samenkomen met andere mensen, zowel op straat als thuis. De anderhalve meter afstand die we ten opzichte van elkaar moeten houden is uitermate serieus en ik neem de maatregelen die hiervoor moeten zorgen zeer ernstig. Omdat ze nodig zijn om door deze crisis te komen.

Mijn oproep is meer dan ooit: houd je aan de regels. lees verder

Raadsvragen over Kustvisie

Ambitie Kustvisie.jpgvrijdag 20 maart 2020 21:09 ChristenUnie Velsen en CDA Velsen maken zich zorgen over ontwikkelingen t.a.v. het project Kustvisie. Daarom hebben ze gezamenlijk hierover vragen gesteld aan het college. lees verder

Bidden én werken

Gert Jan Segers.jpgdinsdag 17 maart 2020 23:11 Beste ChristenUnie-vrienden, Opeens staat het leven grotendeels stil. De straten en pleinen zijn leeg, er reist bijna niemand met het openbaar vervoer en scholen zijn dicht. Het coronavirus legt ... lees verder

Elsa Waljaard stopt als steunfractielid

Elsa Waljaard.jpgdinsdag 03 maart 2020 12:34 Elsa Waljaard, steunfractielid van de ChristenUnie fractie in de Gemeenteraad van Velsen, heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden voor de fractie van de ChristenUnie-Velsen met ingang van 1 april 2020 te beëindigen.
Fractie en Bestuur van de ChristenUnie zijn Elsa zeer erkentelijk voor haar inzet de afgelopen jaren. Zij zal ook zeker betrokken blijven bij ons werk maar dan niet meer als Steunfractielid. De CU IJmond is nu op zoek naar een opvolg(st)er voor Elsa die de fractie kan komen versterken. lees verder

Denk mee over duurzame energieopwekking in de regio!

1.-Zonnepanelen-met-logo-duurzaam-0.pngdonderdag 09 januari 2020 14:14 Bericht op de website van Velsen.nl Op dinsdagavond 28 januari 2020 gaan we in gemeente Velsen in gesprek over hoe en waar we in de regio IJmond/Zuid Kennemerland energie duurzaam kunnen opwekken.... lees verder

Walstroom voor cruise schepen. Opnieuw raadsvragen van de ChristenUnie

20190813 cruise schepen.jpgdinsdag 13 augustus 2019 11:06 In de IJmuider Courant van 8 augustus 2019 stond een artikel over walstroom voor cruise schepen. De discussie over walstroom voor cruiseschepen en de Ferry naar Newcastle lijkt weer op te laaien. lees verder

Klimaatakkoord: goed rentmeesterschap

Screenshot website CU klimaatakkoord.jpgdinsdag 09 juli 2019 20:54 Beste vrienden van de ChristenUnie,

Na maanden van praten, plannen maken, doorrekenen en soms ook stevig onderhandelen, presenteerde het kabinet vandaag het klimaatakkoord.
Duurde het lang? Ja.
Was het het waard? Jazeker.

Het klimaat is één van de meest besproken thema’s van deze tijd. Niet voor niets: we kennen de indringende waarschuwingen van wetenschappers voor de gevolgen van klimaatverandering voor de schepping en daarmee de volgende generaties. We weten dat de armste mensen ter wereld daar het grootste slachtoffer van dreigen te worden.

Als ChristenUnie weten we dat de aarde niet in onze handen ligt, maar in Gods handen. Maar we erkennen óók dat we rentmeesters zijn en dat we geroepen zijn om te doen wat we kunnen om zorg te dragen voor de schepping. Tegelijkertijd zijn er zorgen over betaalbaarheid, zeker voor mensen met een smalle beurs. Deze opgave moet ook rechtvaardig plaatsvinden.

Dat we íets moeten doen, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Nederland doet het slecht op de ranglijsten met betrekking tot duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. We stoten teveel schadelijke gassen uit en verbruiken meer dan de aarde ons kan bieden. Voor de levensstijl die wij gewend zijn, is 3,5 aarde nodig.

We leven dus op de pof; ten koste van mensen elders, van volgende generaties en van de schepping. Er moet dus iets veranderen. Daarom komt het kabinet nu met een klimaatakkoord: een groot pakket aan maatregelen om de omslag te maken naar een duurzamer Nederland.

Het klimaatakkoord getuigt in mijn ogen van goede zorg voor een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar houdt ook rekening met de draagkracht van gezinnen en mensen met een smalle beurs. We werken aan schone lucht en schone energie. We laten de vervuiler daarvoor betalen en ontzien huishoudens en dan vooral mensen met een smalle beurs of gezinnen met een middeninkomen. En dat blijven we doen: we toetsen jaarlijks of we de doelen halen en of de baten en lasten nog steeds eerlijk worden verdeeld.

Dat vind ik belangrijk: dat we rekening houden met gezinnen, met middeninkomens, met mensen die niet veel te besteden hebben.

Met het klimaatakkoord werken we aan de toekomst van onze kinderen en brengen we een deel van de ambities van de ChristenUnie dichterbij. Voorstellen die we eerder deden staan nu een-op-een in het klimaatakkoord, zoals een CO2-heffing voor vervuilende industrie, de omslag naar kringlooplandbouw, rekeningrijden, zoals het voorstel om de belasting op energie zo te verlagen dat opnieuw met name lage en middeninkomens daarvan profiteren en een gemiddeld huishouden 100 euro minder belasting hoeft te betalen, terwijl vervuilende bedrijven juist zwaarder worden belast.

Dit akkoord vraagt een inspanning van ons allemaal, maar we doen het voor de schepping, voor de naaste ver weg en voor onze kinderen. En we doen het samen.

Met een hartelijke groet,

Gert-Jan Segers lees verder

Domestikator blijft

raadzaal_velsen.jpgmaandag 01 juli 2019 11:04 Donderdagavond 27 juni jl. was er in de Gemeenteraad van Velsen een debat over het omstreden kunstwerk " Domestikator" bij het strand van IJmuiden. lees verder

Velserpad geopend

Opening Velserpad.jpgzaterdag 29 juni 2019 09:31 Op vrijdag 28 juni jl. werd het "Velserpad" officieel geopend.
Dit pad was een idee van Elsa Waljaard, steunfractielid van de ChristenUnie.
Leen de Winter, raadslid voor de ChristenUnie, diende enige tijd terug een motie in die door de Gemeenteraad aangenomen werd. Het Velserpad is een 30 km lange route die alle informatiezuilen binnen het wandelnetwerk van de Gemeente Velsen verbindt.
De route kan in gedeelten worden gelopen, of door de geroutineerde wandelaar in één keer. Wethouder Recreatie van de Gemeente Velsen, Bram Diepstraten, overhandigde het eerste exemplaar aan Elsa Waljaard
De routes liggen vanaf 1 juli 2019 onder meer in het gemeentehuis en bij het VVV-agentschap in The Read Shop. lees verder

ChristenUnie pakt vierde zetel in Eerste Kamer

2019 eerste kamer vierkanter.jpgvrijdag 31 mei 2019 11:40 De ChristenUnie heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen één zetel gewonnen. De partij gaat daarmee van drie naar vier zetels. Naast lijsttrekker Mirjam Bikker en huidig Eerste Kamerlid Peter Ester komen nu ook oud-staatssecretaris Tineke Huizinga en de Limburgse Maarten Verkerk in de senaat. Volgens Bikker is de vierde zetel “een uitgelezen kans om ons christelijke-sociale geluid in de Eerste Kamer nog sterker te laten klinken.”

Bikker: “Ik ben bijzonder dankbaar voor deze uitslag. De ChristenUnie laat zien dat het krachtig laten klinken van je eigen geluid hand in hand kan gaan met verantwoordelijkheid nemen. Dat leidt nu opnieuw van een versterking van onze positie in het politieke landschap. Met vier zetels in de Eerste Kamer zetten we ons ook de komende jaren in voor kwetsbaren, voor rechtvaardigheid en voor een inclusieve samenleving.”

Nieuw in de senaat: Friezin en Limburger
Tineke Huizinga keert na 9 jaar terug aan het Binnenhof. De in Heerenveen woonachtige Huizinga was eerder Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister. Maarten Verkerk is vandaag de eerste Limburgse volksvertegenwoordiger van de ChristenUnie geworden.

Huizinga: “Na een aantal jaar in het maatschappelijk middenveld te hebben gewerkt, heb ik er veel zin in om weer politiek actief te worden voor de ChristenUnie. Het ging weer kriebelen.” Afgelopen jaren bekleedde Huizinga diverse functies in maatschappelijke organisaties, waaronder als directeur van Wilde Ganzen. Huizinga: “De Eerste Kamer is een omgeving waar ik mijn politieke en maatschappelijke ervaring goed kan gebruiken, daar kijk ik naar uit. Ik ben er scherp op dat het kabinet zich niet als randstadkabinet gaat gedragen. Als Fries ben ik daar heel gevoelig voor.”

Verkerk: “Ik vind het mooi dat ik ons land mag gaan dienen in de Eerste Kamer. Ik heb een brede ervaring op het gebied van zorg, duurzaamheid en industrie. Ik heb als filosoof geleerd om soms met andere ogen naar problemen te kijken. En als ethicus stel ik de vraag naar goed en kwaad. Ik verheug me erop om samen met Mirjam Bikker, Peter Ester, Tineke Huizinga en de andere Eerste Kamerleden samen te werken voor goede wetgeving en een rechtvaardige en duurzame samenleving.”

Verkerk (1953) stond op de vierde plek van de kandidatenlijst. In het dagelijks leven is hij hoogleraar christelijke wijsbegeerte aan de Universiteit van Maastricht. Hij was lid van de commissie-Schnabel, de commissie van wijzen die onderzoek deed naar de problematiek van mensen die hun leven als voltooid ervaren. lees verder

Europese Verkiezingen donderdag 23 mei 2019

20190515 Vlag Europa.jpgwoensdag 15 mei 2019 11:37 Nog iets meer dan een week!
Afgelopen zaterdag zijn veel afdelingen van de ChristenUnie al de straat op gegaan om mensen over te halen om te gaan stemmen op 23 mei.
De boodschap voor onze achterban is simpel: Ga. Stemmen!
Juist bij deze verkiezingen draait alles om de opkomst: die is bij Europese Verkiezingen vaak teleurstellend laag. Tegelijk betekent dat wel dat elke stem veel zwaarder telt dan normaal. Des te belangrijker dus dat de achterban van de CU écht gaat stemmen!
Op 20 maart jl. hebben meer dan 500.000 mensen gestemd op de ChristenUnie of SGP. Als we diezelfde mensen over 1,5 week weer in beweging kunnen krijgen, mag Anja Haga (nummer 3 op de kandidatenlijst) misschien óók naar het Europees Parlement. Dat zou een historisch resultaat zijn! Helpt u weer mee?
Meer informatie over deze verkiezingen vind u op eurofractie.nl lees verder

Dodenherdenking zaterdag 4 mei 2019

logo Comite 4 en 5 mei.pngwoensdag 24 april 2019 12:53 PROGRAMMA BURGERZAAL STADHUIS VELSEN

Aanvang 18.00 uur

Een herdenking met medewerking van het Muziek Ensemble o.l.v. Ineke Wentink Eigenaar van Muzien, Gedicht door leerling van het Vellesan College, Beeldende kunst door Leerlingen van het Vellesan College en een toespraak door
Burgemeester F. Dales

PROGRAMMA PLEIN 1945 – WESTERVELD

18.30 uur: formeren van de stoet kransleggers in portaal Burgerzaal.

18.40 uur: korte tocht naar het monument voor de kranslegging op Plein ’45.

18.45 uur: leggen van kransen of bloemstukken bij het monument.

19.00 uur: Herdenkingstocht naar Westerveld.

19.30 uur: aankomst begraafplaats Westerveld.

19.35 uur: tweemaal wordt een stop gehouden waarin burgemeester en wethouders een krans leggen bij de eregraven van gevallen geallieerden en gevallen verzetsstrijders.

19.40 uur: Aankomst herdenkingsveld.

19.59 uur: Taptoe, direct gevolgd door twee minuten stilte.

Na de twee minuten stilte wordt het 1e en het 6e couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen, daarna worden, op uitnodiging van de voorzitter van het Comité, bij het herdenkingsmonument kransen en bloemen gelegd gevolgd door het defilé.

20.05: korte toespraak door burgemeester F. Dales en afsluiting. lees verder