Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

IJmondcommissie vergadert dinsdagavond 22 januari 2019

Tata.jpgdinsdag 22 januari 2019 12:00 Dit bericht stond afgelopen week in De Jutter:

" Dinsdag 22 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen, praten de raadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen in de IJmondcommissie over de samenwerking door de raden in het belang van inwoners, inzake de stofoverlast, grafietregens en de zichtbare gele wolken in de IJmond.

Staalverwerker Tata Steel staat op het grondgebied van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De gemeenten hebben geen formele rol naar Tata Steel / Harsco in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, dat is aan de provincie Noord-Holland. Als gemeenten zijn wij echter wel verantwoordelijk voor de volksgezondheid van onze inwoners.

De grafietregens, ontsnapping van gele wolken, meerdere boetes in korte tijd voor milieudelicten én de gebrekkige communicatie daarover, maken dat er twijfels ontstaan of er wel voldoende oog is voor het belang van de inwoners van de IJmond. De raden in de IJmond hebben afzonderlijk, maar nog niet gezamenlijk gesproken en/of vragen gesteld over de problematiek; de vragen van de inwoners en hun zorgen over de stofoverlast en uitstoot van de afgelopen weken.

De Omgevingswet biedt wellicht een nieuw kader wanneer gemeenten vanaf 2019 de mogelijkheid hebben om lokaal strengere eisen te stellen aan de luchtkwaliteit. De Omgevingsdienst IJmond onderzoekt de werking en de mogelijkheden van dit nieuwe sturingsinstrument voor de luchtkwaliteit. Tot slot hebben betrokken partijen op 11 december 2018 aan inwoners bepaalde toezeggingen gedaan waar de raden wellicht ook opvattingen over hebben.

Wilt u ook meeluisteren of wellicht inspreken bij deze IJmondcommissie, dan bent u van harte welkom. U kunt de vergadering ook via internet volgen: raadsplein.tv

Voor het inspreken kunt u zich tot 22 januari, 12.00 uur aanmelden bij de griffie van de gemeente Velsen.

Tel. 0255 567251 of via e-mail: griffie@velsen.nl.

Bezoekadres: Gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945, IJmuiden. lees verder

Kerst - en Nieuwjaarswens

Kerst 2018.jpgdinsdag 18 december 2018 11:17 Kerst en politiek, soms afstandelijk, dure woorden
We zijn echter allen mens, op zoek naar iemand die ons wil horen
Verstaan, begrijpen, serieus genomen worden
Ieder doet zijn best, ook al is er misschien veel om aan te storen
Laten we zien op wat wel lukt en waar we kunnen helpen
Ondersteunen, geven, uitreiken, met liefde overstelpen
Wij zij dankbaar voor kerst en het leven van Jezus, Zijn vrede
Gegund aan een ieder, in het hart, en niet alleen in de rede
Samen onderweg, verbinden, zoeken naar het leven
dat aan ons allen, door Jezus, is gegeven.

Fijne kerstdagen, namens Leen, Frank, Elsa, Reijer, Ries en Frits lees verder

Uitslag Herindelingsverkiezingen

Haarlemmerliede en Spaarnwoude.pngdinsdag 04 december 2018 20:52 Op woensdag 28 november 2018 werden in een aantal Gemeenten in Nederland zg. " Herindelingsverkiezingen" gehouden. lees verder

Begroting 2019 Gemeente Velsen

Begroting.jpgdinsdag 04 december 2018 20:43 Op 9 november jl. werd in de Gemeenteraad over de begroting voor 2019 gesproken. Wat houdt dat in. Zie hierover de info op de site van de Gemeente Velsen: lees verder

Congres ChristenUnie zaterdag 24 november 2018

20170520-cu-congres- GJ Seegers.jpgmaandag 26 november 2018 18:56 Wat hebben we veel redenen om trots te zijn op onze partij. Hoewel... Mijn moeder zou protesteren bij het woord "trots". Ze zou zeggen: " We zijn niet trots, we zijn dankbaar!". Met deze woorden ... lees verder

Ledenvergadering van de Provinciale ChristenUnie Noord-Holland op vrijdag 30 november 2018

Foto zaal PS NH.jpgvrijdag 23 november 2018 16:22 Het Bestuur van de Provinciale ChristenUnie Noord-Holland nodigt de leden van de ChristenUnie in Noord-Holland uit voor een algemene ledenvergadering op vrijdag 30 november a.s. Het is voor de ... lees verder

Herindelingsverkiezingen 2018

rode potlood.jpgwoensdag 21 november 2018 10:29 Vandaag vinden er in verschillende gemeenten in Nederland verkiezingen plaats voor een nieuwe Gemeenteraad. Dit zijn de zg. “ Herindelingsverkiezingen” . In deze gemeenten is eerder dit jaar niet ... lees verder

Collegeprogramma Velsen 2018-2022 "Velsen komt naar je toe"

Stadhuis_ijmuiden.jpgdinsdag 20 november 2018 15:40 "Na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 werden nieuwe wethouders benoemd. Het nieuwe college sprak in de afgelopen maanden met inwoners, organisaties, ondernemers, verenigingen, scholen, ... lees verder

Marianne met Leen op de tandem naar statushouders

Marianne en Leen op de Tandemzaterdag 15 september 2018 14:00 Zaterdag 15 september viert Velsen de Dag van de Democratie. Voor deze gelegenheid stapt ChristenUnie Raadslid Leen de Winter op de tandem met PvdA Wethouder Marianne Steijn om naar de Dobbiuslaan... lees verder

Bezoek Nationaal Park Zuid Kennemerland

Parnassiavrijdag 14 september 2018 14:00 Vrijdag op werkbezoek met gemeenteraden van Velsen, Bloemendaal en Haarlem in onze “achtertuin”, het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Uitleg over de organisatie, de natuurwaarden, de visie op ... lees verder

Corporaties coulant met woningzoekers

WonenInVelsendinsdag 11 september 2018 11:34 Naar aanleiding van vragen van Leen de Winter (raadslid ChristenUnie Velsen) beloven de woningcorporaties in Velsen coulant om te gaan met ingeschreven woningzoekers die te laat reageren op de ... lees verder

Fractie ChristenUnie Velsen weer gestart!

IMG_5959donderdag 06 september 2018 14:00 Vandaag is de fractie weer bij elkaar om ons voor te bereiden op het komende politieke seizoen. Daarbij hebben we ook jullie inbreng nodig! Gelukkig weten mensen ons te vinden als ze tegen dingen ... lees verder

Velsen Lokaal onderzoekt coalitie met LGV, VVD, GroenLinks en PvdA

20180327 Gemeenteraad Velsendinsdag 17 april 2018 22:31 Vanavond heeft Velsen Lokaal verslag gedaan van de gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd met de 9 andere partijen in de Gemeenteraad van Velsen. In het "Rapport Informatieproces Velsen gemeenteraadsverkiezingen 2018" schrijft VL onder meer: lees verder

" Mening burger centraal in onderhandeling"

IJmuider Courant Mening burgers ..maandag 09 april 2018 16:10 Dit is de kop boven een artikel in de IJmuider Courant van 9 april jl. Hoe kunnen Velsenaren meer invloed krijgen bij besluiten die hen raken? Velsen Lokaal, in de lead voor de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie, heeft dit ook als een van de Speerpunten naar voren gebracht. De ChristenUnie lees verder

Gemeenteraad Velsen akkoord met hertelling stemmen

20180327 Gemeenteraad Velsenwoensdag 28 maart 2018 10:25 Gisteravond is de Gemeenteraad van Velsen unaniem akkoord gegaan met een hertelling van de op 21 maart jl. uitgebrachte stemmen. De PvdA had een raadsvoorstel gedaan voor een hertelling. In dit voorstel schrijft de PvdA onder meer: lees verder