Nieuws

Beantwoording vragen Toeslagenaffaire

Stadhuis Velsen.jpgdinsdag 23 februari 2021 17:54 De Gemeente Velsen heeft binnen enkele dagen antwoord gegeven op de door de CU gestelde raadsvragen. lees verder

Toeslagenaffaire: hoe staat het ervoor in Velsen?

Foto Ongekend onrecht.jpgzondag 14 februari 2021 16:37 De toeslagenaffaire heeft een ongekende impact op het leven van duizenden gedupeerden. lees verder

BRAK! stopt, raad wil goede huisvesting voor Pieter Vermeulen Museum

LogoPVM.jpgdonderdag 05 november 2020 20:39 Op aangeven van de wethouder besluit de raad om te stoppen met BRAK. Twee moties van ChristenUnie Velsen worden aangenomen om lessen te trekken uit dit project en nu snel te zorgen voor goede huisvesting voor Pieter Vermeulen Museum. lees verder

Bijdrage Algemene Beschouwingen

LeenDeWinter.JPGdonderdag 05 november 2020 19:43 In de Algemene Beschouwingen rond de Begroting 2021-2024 van de gemeente Velsen op 5 november 2020 heeft raadslid Leen de Winter van ChristenUnie Velsen onderstaande tekst uitgesproken. lees verder

Leen de Winter in IJmuider Courant

Leen in IJmuider Courant.jpgdinsdag 03 november 2020 21:15 "Zijn dossierkennis, bevlogenheid - die hem, toegegeven, ook wel eens in de weg zit - zijn scherpe analyses, zijn autonomie met die ene zetel en zijn herkomst: het politieke eenmansleger Leen de Winter geldt misschien wel als het geweten van de gemeenteraad van Velsen." lees verder

CU Velsen kiest voor Pieter Vermeulen Museum

Logo Brak!zaterdag 26 september 2020 13:34 De nieuwe enthousiaste directeur van Brak!/PVM heeft hard gewerkt: er ligt nu eindelijk een plan voor Science Centre Brak! in combinatie met het Pieter Vermeulen Museum. Maar we zijn nog niet tevreden. lees verder

Armoedevisie vastgesteld

Armoedevisievrijdag 25 september 2020 22:49 ChristenUnie Velsen is blij met de Armoedevisie die we met elkaar (wethouder, ambtenaren, gemeenteraad) hebben opgesteld. Deze visie is door de gemeenteraad op 24 september unaniem vastgesteld. lees verder

Werkbezoek IJmuider Reddingsbrigade

447DAC6F-8824-4241-824C-53387C0D9B50.jpegzaterdag 12 september 2020 19:54 Op zaterdagochtend was Frank Cornet namens CU Velsen te gast bij de Reddingsbrigade IJmuiden. Onder de indruk van professionaliteit én passie van deze mooie vrijwilligersorganisatie. Nu zorgen dat ze naar het zuiden weer goed overzicht krijgen over strand en zee! lees verder

Cursus "Politiek Actief in Velsen"

raadzaal_velsen.jpgzaterdag 05 september 2020 09:30 Wilt u meer invloed uitoefenen op de lokale politiek, maar weet u nog niet zo goed hoe dit werkt? Of denkt u erover na om zelf politiek actief te worden? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief in Velsen. lees verder

Doe mee met Zoomsessie ChristenUnie Velsen!

zoom.jpgdinsdag 25 augustus 2020 10:56 Op maandagavond 7 september 2020 is een ieder van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een “ZOOM” uurtje dat de ChristenUnie IJmond organiseert. We starten om 19:30 uur. lees verder

Financiële duidelijkheid #Brak

Logo Brak!donderdag 25 juni 2020 22:37 Bij de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2020 in de raadsvergadering van 25 juni heeft ChristenUnie Velsen met een groot aantal andere partijen duidelijkheid gevraagd over de financiën van #Brak!.
Het door ChristenUnie ingebrachte amendement werd (na een wijziging) unaniem aangenomen. lees verder

Raadsvergadering Velsen 28 mei 2020

raadzaal_velsen.jpgvrijdag 29 mei 2020 00:15 Donderdag 28 mei leverde een levendige digitale vergadering op, met een belangrijke inbreng van Leen de Winter, namens de fractie van de ChristenUnie Velsen. Hieronder een aantal highlights. lees verder

In memoriam Gertjan Huijbens

Gert Jan Huijbensmaandag 06 april 2020 19:24 Wat een verdriet en verlies dat zondagavond 5 april Gertjan Huijbens aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus is overleden.
Als ChristenUnie Velsen hebben wij Gertjan leren kennen als een zeer integer persoon die op kundige wijze en met groot respect voor de personen die tegenover hem stonden interviews afnam. Hij gaf je tijdens zo’n interview het gevoel van veiligheid waardoor je dat kon zeggen wat je wilde zeggen. Een echt gave van hem. lees verder

Digitale beraadslaging en besluitvorming

Digitale besluitvormingzaterdag 04 april 2020 20:01 In de Gemeente Velsen is het voornemen de sessie van 8 april en de volgende Raadsvergadering van 23 april digitaal te laten plaatsvinden. Deze week werd bij de Tweede Kamer de “ Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba” ingediend. lees verder

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen

Stadhuis Velsen.jpgvrijdag 27 maart 2020 15:45 Als uitvloeisel van de Corona maatregelen gaan alle fysieke bijeenkomsten van o.m. de Gemeenteraad in maart niet door. Dat betekent ook dat de raadsvergadering van 26 maart jl. niet is doorgegaan.... lees verder