Actueel Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

20170529dinsdag 30 mei 2017 16:59 Maandagavond 29 mei 2017 was voor de ChristenUnie Velsen de aftrap voor de Gemeenteraadsverkiezingen (GRV) van maart 2018. Met de Fractie, het Bestuur, een aantal leden van de CU is gesproken over... lees verder

"CU wil bescherming gebruikers warmtenet"

20170426 CU wil bescherming gebruikers warmtenetdonderdag 27 april 2017 19:23 In de IJmuider Courant van woensdag 26 april jl. stond een artikel over de bescherming van gebruikers van warmtenet in de Gemeente Velsen. De CU is verheugd op de komst van warmtenet maar maakt ... lees verder

ChristenUnie in Noord-Holland

CU NHdinsdag 28 maart 2017 22:56 Zaterdag 25 maart 2017 waren bestuursleden van de ChristenUnie Velsen aanwezig op de provinciale vergadering van de ChristenUnie in Haarlem. Met ca. 25 man/vrouw was er een redelijke opkomst. Het interessantste punt was het verhaal van Michel Klein, lid van Provinciale Staten namens de ChristenUnie in Noord-Holland, over een aantal actualiteiten. Het is steeds weer een uitdaging om een specifieke CU insteek te vinden en die in te zetten bij de veelal technische onderwerpen waar de provincie over gaat.
Michel vertelde over de kustbebouwing, de A8-A9, het inkoopbeleid van de Provincie, duinvegetatie, fietsknelpunten en “zonnepaneelakkers”. Hij vroeg de aanwezigen om concrete input op die punten, met name over ervaringen/wensen inzake de kustbebouwing en eventuele fietsknelpunten. Voor dat laatste is binnen de Provincie budget aanwezig. lees verder

Uitslag verkiezingen Tweede kamer

Kiesraadzaterdag 25 maart 2017 23:03 Op 15 maart 2017 hebben 10.563.456 personen hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De ChristenUnie heeft uiteindelijk 5 zetels gekregen in de nieuwe Tweede kamer.
Interessant is het aantal stemmen dat in de Gemeente Velsen op de ChristenUnie is uitgebracht. Dat waren er 990. Bij de Tweede kamer verkiezingen van 2012 waren dat 768 stemmen. Niet alleen in Velsen maar ook in de overige gemeenten in Noord Holland was er een forse stijging van het aantal ChristenUnie stemmers. In 2012 ruim 20.000 en in 2017 ruim 30.000. lees verder

"Resultaten van 4 jaar hoopvol realisme"

campagneautovrijdag 10 maart 2017 12:21 De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer heeft een fraai, en indrukwekkend, overzicht samengesteld van alle activiteiten van de afgelopen 4 jaar. Dit is geen uitputtend overzicht maar een greep uit de activiteiten. Neem er kennis van, het is echt de moeite waard. Kijk op onderwerpen als Onderwijs, Wonen, Vluchtelingen, Gaswinning Groningen en zie wat de ChristenUnie (mede met andere partijen) heeft bereikt. lees verder

5 redenen om uw stem te geven aan de ChristenUnie

5+redenenbanner+smallerdonderdag 09 maart 2017 12:16 Over nog geen week zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Op wie gaat u stemmen? Wie vertrouwt u om namens u te spreken in de politiek, om vanuit uw overtuiging Nederland te veranderen. Wij vragen uw vertrouwen voor de ChristenUnie. Daar hebben we vijf redenen voor:

1. De ChristenUnie staat voor een hoopvolle toekomst voor onze (klein)kinderen, door te investeren in gezinnen, onderwijs en zorg. In de stad én in de regio.

2. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een samenleving waarin ieder leven meetelt. Vanaf het allereerste begin tot allerlaatste eind. Daarom investeren we bijvoorbeeld in zorg voor het ongeboren leven, ouderen, gehandicapten, chronisch zieken of mensen met Downsyndroom.

3. De ChristenUnie gaat voor een samenleving waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te leven. Zodat mensen zich vanuit hun diepste overtuigingen kunnen inzetten voor hun werk, buurt of school. Dus staan we pal voor het bijzonder onderwijs.

4. De ChristenUnie wil een gezonde schepping. De overheid moet samen met ondernemers en burgers werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen.
Zo willen we in één generatie naar een schone energievoorziening.

5. De ChristenUnie wil dat mensen waardig ouder kunnen worden. We zijn tegen de plannen voor ‘voltooid leven’. We geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen in een samenleving die ouderdom steeds minder waardeert. lees verder

Voorbede door voorgangers

header_campagnenieuwsbrief_versie_4_600px_breedmaandag 06 maart 2017 19:39 Afgelopen vrijdag is er naar zo’n 1000 voorgangers van allerlei kerken een verzoek gestuurd om voorbede te doen voor de verkiezingen van 15 maart a.s.. De oproep is verstuurd naar alle voorgangers die bij de ChristenUnie bekend zijn. lees verder

ChristenUnie heeft haar programma laten "doorrekenen"

verkiezingen 2017vrijdag 17 februari 2017 10:07 De ChristenUnie heeft haar verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het CPB (Centraal Planbureau) én het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). De ChristenUnie legt namelijk graag rekenschap af aan de kiezer over de gemaakte keuzes en de effecten daarvan. De partij heeft soms wel twijfels bij de omgang door de planbureaus met sommige aangeleverde maatregelen. Zo ziet de ChristenUnie op basis van onder andere recent onderzoek veel meer mogelijkheden om eenvoudige zorg te verplaatsen van de tweede- naar de eerstelijn, waarmee € 1,5 miljard extra beschikbaar zou zijn gekomen voor andere zorg.

Desalniettemin is de ChristenUnie blij met het feit dat in ons land verkiezingsprogramma’s kunnen worden doorgerekend door onafhankelijke en goede instituten. De ChristenUnie zou graag zien dat voortaan ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hierbij betrokken wordt. Dit instituut zou een analyse moeten maken van de effecten op sociaal en cultureel terrein. Immers, de uitdagingen op dat gebied zijn minstens zo groot als op economisch en ecologisch gebied. Zie verder www.cpb.nl/publicatie/keuzes-in-kaart-2018-2021 lees verder

"Hoopvol realistisch"

WP_20170210_006dinsdag 14 februari 2017 10:49 In het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ formuleert de ChristenUnie als drie belangrijkste aandachtspunten investeren in de toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid.

In het oog springende voorstellen zijn de herinvoering van de basisbeurs voor alle studenten, extra geld voor het beroepsonderwijs, kinderbijslag en kindgebonden budget; uitbreiding van het bevallings-, vaderschaps- en (mantel)zorgverlof; een belastingstelsel, met twee schijven, waardoor eenverdieners, starters en gezinnen er op vooruit gaan; een hervorming van het pensioenstelsel waarmee de koopkracht voor gepensioneerden op orde blijft; een activerend integratieprogramma voor nieuwkomers en een maatschappelijke dienstplicht. lees verder

Elektrisch rijden en oplaadpalen

laadpaaldinsdag 07 februari 2017 19:50 Afgelopen donderdag 2 februari jl. stond als 1e agendapunt op de vergadering van de Gemeenteraad het onderwerp "Actualiteitenuurtje"( o.a. inspreken bewoners). Van het inspreken werd gebruik ... lees verder

"Politieke partijen, maatschappelijke organisaties en bekende Nederlanders scharen zich achter plan voor welzijn alle ouderen"

steun+het+manifest+topbannerwoensdag 01 februari 2017 13:48   In een breed gedragen manifest pleiten ChristenUnie, SP en CDA, ouderenorganisatie KBO-PCOB, Omroep MAX, maatschappelijke organisaties en een groot aantal bekende Nederlanders voor een aantal ... lees verder

De ChristenUnie wenst u Gezegende Kerstdagen en een hoopvol 2017

kerstgroet+websitezaterdag 24 december 2016 14:10 De ChristenUnie wenst u Gezegende Kerstdagen en een hoopvol 2017 lees verder

"PVV, Forza en lokalen beheersen peilingen IJmond"

potloden pexels-photo-194098woensdag 23 november 2016 19:06 Onder deze kop publiceerde de IJmuider Courant vandaag de uitslag van een tussentijdse peiling. Hoe zou de verdeling van de 33 zetels in de Gemeenteraad van Velsen zijn geweest inden er nu verkiezingen zouden worden gehouden?. lees verder

Statushouders in Velsen

Gemeente Velsendinsdag 22 november 2016 17:56 Onderstaand bericht staat vanaf 22 november 2016 op de site van de Gemeente Velsen:

" In de afgelopen maanden is er gezocht naar tijdelijke locaties om ruim 80 statushouders te kunnen huisvesten (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Het is nu gelukt om vier locaties te vinden in verschillende woonkernen van onze gemeente.
Het gaat om gebouwen die nu niet meer gebruikt worden waarvoor ze ooit bedoeld waren, zoals scholen en kinderdagverblijven.

Samen met woningcorporatie Velison Wonen worden deze gebouwen nu snel geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting. Statushouders kunnen zo een start maken met inburgering en integratie in onze Velsense samenleving". lees verder

Tussentijdse peiling Gemeenteraad

peilingvrijdag 18 november 2016 10:14 In maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen, en dus ook de ChristenUnie, zijn benieuwd hoe zij er voor staan indien er nu al Gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden. Wilt u uw stem laten horen? Dat kan door naar de volgende site te gaan: lees verder

Gemeenteraad op reces

De Gemeenteraad is nu op reces. De eerstvolgende vegadering na de vakantie is op 11 september a.s. (Carrousel).

Spoorlijn Haarlem/Uitgeest

ChristenUnie en CDA fracties in Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar stellen de gemeenteraden in de regio voor eind september / begin oktober 2014 een gezamenlijke raadsinformatiemarkt te houden over de toekomst van de Kennemerlijn (Haarlem-Uitgeest) vanwege de plannen van NS om de dienstregeling op deze spoorverbinding te versoberen.

Verkiezingen Gemeenteraad Alkmaar

Aan: de kiesverenigingen van de ChristenUnie in Noord Holland,  en andere betrokkenen

 

Met dit bericht wil ik uw aandacht vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 november in Alkmaar. De gemeente Alkmaar wordt met de gemeenten Schermer en Graft-de Rijp samengevoegd tot een nieuwe gemeente per 1 januari 2015. Daarom deze verkiezingen en de kiesvereniging van de ChristenUnie in Alkmaar heeft deze mogelijkheid om daadwerkelijk politiek actief te zijn met beide handen aangepakt. Na de periode in de Alkmaarse   

raad van 2006 tot 2010 doet de ChristenUnie opnieuw mee in Alkmaar (lijst 12). En dat is natuurlijk een bijzonder voorrecht!

 

Meer informatie is te vinden op: http://alkmaar.christenunie.nl/

 

Wellicht kent u mensen die in Alkmaar wonen en wilt u hen wijzen op de mogelijkheid om op 19 november op lijst 12 ChristenUnie te stemmen!

 

Verder wil ik u vragen, voor deze verkiezingen te bidden, dat veel christenen naar de stembus zullen gaan en hun verantwoordelijkheid zullen nemen.

 

Wilt u dit bericht ook doorsturen naar de leden van uw kiesvereniging?

 

Vragen?  Vragen!

 

met vriendelijke groet,

 

Piet Bras

Violenstraat 55

1782 KA  Den Helder

tel. 0223-617532

tel. werk: 0223-651422

Bestuurslid Provinciale Unie