Nieuws

Financiële duidelijkheid #Brak

Logo Brak!donderdag 25 juni 2020 22:37 Bij de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2020 in de raadsvergadering van 25 juni heeft ChristenUnie Velsen met een groot aantal andere partijen duidelijkheid gevraagd over de financiën van #Brak!.
Het door ChristenUnie ingebrachte amendement werd (na een wijziging) unaniem aangenomen. lees verder

Raadsvergadering Velsen 28 mei 2020

raadzaal_velsen.jpgvrijdag 29 mei 2020 00:15 Donderdag 28 mei leverde een levendige digitale vergadering op, met een belangrijke inbreng van Leen de Winter, namens de fractie van de ChristenUnie Velsen. Hieronder een aantal highlights. lees verder

In memoriam Gertjan Huijbens

Gert Jan Huijbensmaandag 06 april 2020 19:24 Wat een verdriet en verlies dat zondagavond 5 april Gertjan Huijbens aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus is overleden.
Als ChristenUnie Velsen hebben wij Gertjan leren kennen als een zeer integer persoon die op kundige wijze en met groot respect voor de personen die tegenover hem stonden interviews afnam. Hij gaf je tijdens zo’n interview het gevoel van veiligheid waardoor je dat kon zeggen wat je wilde zeggen. Een echt gave van hem. lees verder

Digitale beraadslaging en besluitvorming

Digitale besluitvormingzaterdag 04 april 2020 20:01 In de Gemeente Velsen is het voornemen de sessie van 8 april en de volgende Raadsvergadering van 23 april digitaal te laten plaatsvinden. Deze week werd bij de Tweede Kamer de “ Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba” ingediend. lees verder

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen

Stadhuis Velsen.jpgvrijdag 27 maart 2020 15:45 Als uitvloeisel van de Corona maatregelen gaan alle fysieke bijeenkomsten van o.m. de Gemeenteraad in maart niet door. Dat betekent ook dat de raadsvergadering van 26 maart jl. niet is doorgegaan.... lees verder

Brief van de burgemeester aan de inwoners van Velsen - 24 maart

Frank Daleswoensdag 25 maart 2020 14:57 Beste Velsenaren,

We hebben samen een klus te klaren. Afgelopen maandag zijn er nieuwe maatregelen over evenementen en groepsvorming in werking getreden die gelden tot 1 juni. We moeten ons nog meer inspannen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

We zullen nog minder samenkomen met andere mensen, zowel op straat als thuis. De anderhalve meter afstand die we ten opzichte van elkaar moeten houden is uitermate serieus en ik neem de maatregelen die hiervoor moeten zorgen zeer ernstig. Omdat ze nodig zijn om door deze crisis te komen.

Mijn oproep is meer dan ooit: houd je aan de regels. lees verder

Raadsvragen over Kustvisie

Ambitie Kustvisie.jpgvrijdag 20 maart 2020 21:09 ChristenUnie Velsen en CDA Velsen maken zich zorgen over ontwikkelingen t.a.v. het project Kustvisie. Daarom hebben ze gezamenlijk hierover vragen gesteld aan het college. lees verder

Bidden én werken

Gert Jan Segers.jpgdinsdag 17 maart 2020 23:11 Beste ChristenUnie-vrienden, Opeens staat het leven grotendeels stil. De straten en pleinen zijn leeg, er reist bijna niemand met het openbaar vervoer en scholen zijn dicht. Het coronavirus legt ... lees verder

Elsa Waljaard stopt als steunfractielid

Elsa Waljaard.jpgdinsdag 03 maart 2020 12:34 Elsa Waljaard, steunfractielid van de ChristenUnie fractie in de Gemeenteraad van Velsen, heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden voor de fractie van de ChristenUnie-Velsen met ingang van 1 april 2020 te beëindigen.
Fractie en Bestuur van de ChristenUnie zijn Elsa zeer erkentelijk voor haar inzet de afgelopen jaren. Zij zal ook zeker betrokken blijven bij ons werk maar dan niet meer als Steunfractielid. De CU IJmond is nu op zoek naar een opvolg(st)er voor Elsa die de fractie kan komen versterken. lees verder

Denk mee over duurzame energieopwekking in de regio!

1.-Zonnepanelen-met-logo-duurzaam-0.pngdonderdag 09 januari 2020 14:14 Bericht op de website van Velsen.nl Op dinsdagavond 28 januari 2020 gaan we in gemeente Velsen in gesprek over hoe en waar we in de regio IJmond/Zuid Kennemerland energie duurzaam kunnen opwekken.... lees verder

Walstroom voor cruise schepen. Opnieuw raadsvragen van de ChristenUnie

20190813 cruise schepen.jpgdinsdag 13 augustus 2019 11:06 In de IJmuider Courant van 8 augustus 2019 stond een artikel over walstroom voor cruise schepen. De discussie over walstroom voor cruiseschepen en de Ferry naar Newcastle lijkt weer op te laaien. lees verder

Klimaatakkoord: goed rentmeesterschap

Screenshot website CU klimaatakkoord.jpgdinsdag 09 juli 2019 20:54 Beste vrienden van de ChristenUnie,

Na maanden van praten, plannen maken, doorrekenen en soms ook stevig onderhandelen, presenteerde het kabinet vandaag het klimaatakkoord.
Duurde het lang? Ja.
Was het het waard? Jazeker.

Het klimaat is één van de meest besproken thema’s van deze tijd. Niet voor niets: we kennen de indringende waarschuwingen van wetenschappers voor de gevolgen van klimaatverandering voor de schepping en daarmee de volgende generaties. We weten dat de armste mensen ter wereld daar het grootste slachtoffer van dreigen te worden.

Als ChristenUnie weten we dat de aarde niet in onze handen ligt, maar in Gods handen. Maar we erkennen óók dat we rentmeesters zijn en dat we geroepen zijn om te doen wat we kunnen om zorg te dragen voor de schepping. Tegelijkertijd zijn er zorgen over betaalbaarheid, zeker voor mensen met een smalle beurs. Deze opgave moet ook rechtvaardig plaatsvinden.

Dat we íets moeten doen, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Nederland doet het slecht op de ranglijsten met betrekking tot duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. We stoten teveel schadelijke gassen uit en verbruiken meer dan de aarde ons kan bieden. Voor de levensstijl die wij gewend zijn, is 3,5 aarde nodig.

We leven dus op de pof; ten koste van mensen elders, van volgende generaties en van de schepping. Er moet dus iets veranderen. Daarom komt het kabinet nu met een klimaatakkoord: een groot pakket aan maatregelen om de omslag te maken naar een duurzamer Nederland.

Het klimaatakkoord getuigt in mijn ogen van goede zorg voor een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar houdt ook rekening met de draagkracht van gezinnen en mensen met een smalle beurs. We werken aan schone lucht en schone energie. We laten de vervuiler daarvoor betalen en ontzien huishoudens en dan vooral mensen met een smalle beurs of gezinnen met een middeninkomen. En dat blijven we doen: we toetsen jaarlijks of we de doelen halen en of de baten en lasten nog steeds eerlijk worden verdeeld.

Dat vind ik belangrijk: dat we rekening houden met gezinnen, met middeninkomens, met mensen die niet veel te besteden hebben.

Met het klimaatakkoord werken we aan de toekomst van onze kinderen en brengen we een deel van de ambities van de ChristenUnie dichterbij. Voorstellen die we eerder deden staan nu een-op-een in het klimaatakkoord, zoals een CO2-heffing voor vervuilende industrie, de omslag naar kringlooplandbouw, rekeningrijden, zoals het voorstel om de belasting op energie zo te verlagen dat opnieuw met name lage en middeninkomens daarvan profiteren en een gemiddeld huishouden 100 euro minder belasting hoeft te betalen, terwijl vervuilende bedrijven juist zwaarder worden belast.

Dit akkoord vraagt een inspanning van ons allemaal, maar we doen het voor de schepping, voor de naaste ver weg en voor onze kinderen. En we doen het samen.

Met een hartelijke groet,

Gert-Jan Segers lees verder