Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Bewindspersonen ChristenUnie in Rutte III

Bewindspersonen CU Rutte IIIzondag 22 oktober 2017 18:05 Dit zijn de bewindspersonen van de ChristenUnie in het nieuwe kabinet Rutte III. lees verder

Nieuwsbericht in De Jutter

Leen de Winter lijsttrekkermaandag 16 oktober 2017 10:49 Ook De Jutter besteedde aandacht aan het lijsttrekkerschap van Leen de Winter. lees verder

Rob van den Brink overleden

VVD Rob van den Brinkmaandag 02 oktober 2017 20:46 Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat donderdag 28 september jl. Rob van den Brink is overleden. Rob was Gemeenteraadslid voor de VVD in de Gemeenteraad van Velsen. Zijn partij, de VVD,... lees verder

Lid worden van de ChristenUnie?

Nieuwe ledenwoensdag 13 september 2017 18:54 Betaal slechts € 15,- tot eind 2017 Politiek heeft invloed op jouw hele leven. Soms merkbaar, soms geruisloos, maar vaak met grote impact. Daarom is het belangrijk dat er mensen in de politiek ... lees verder

Bericht IJmuider Courant

20170913 IJmuider Courantwoensdag 13 september 2017 10:32 De IJmuider Courant plaatste op 12 september 2017 het bericht over de benoeming van Leen de Winter als lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. lees verder

Lijsttrekkers benoemd

8854a669-1203-4b40-9f3b-df31c9cf9ab8dinsdag 12 september 2017 00:18 Het Bestuur van de ChristenUnie IJmond heeft haar leden voorgesteld om Leen de Winter in Velsen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 als lijsttrekker te benoemen en in Heemskerk Timo Joosse. We zijn blij dat beiden opnieuw, evenals in 2014, bereid zijn om als lijsttrekker op te treden. De leden stemden tijdens de ledenvergadering van 11 september 2017 unaniem in met dit voorstel. Op de foto staan beide lijsttrekkers. lees verder

Perspectiefnota 2018

20170504_152448woensdag 26 juli 2017 16:43 Leen de Winter heeft tijdens de laatste vergadering van de Gemeenteraad namens de ChristenUnie een reactie gegeven op de Pespectiefnota 2018 van de Gemeente Velsen. Zijn bijdrage leest u hier. In ... lees verder

ChristenUnie IJmond verwelkomt het 100e lid

100e lid CUzaterdag 01 juli 2017 10:44 De ChristenUnie IJmond verwelkomde in juni het 100e lid. De 18-jarige Joylean Meijer uit Beverwijk werd door het Bestuur van de CU IJmond in de bloemetjes gezet.
Niet alleen is Joylean het 100e lid, zij is met haar 18 jaren ook het jongste lid van de CU IJmond. Vanaf 2015 is het ledental van de CU IJmond langzaam, maar gestaag gegroeid. In 2015 waren er ca. 75 leden en nu, ruim twee jaar later, is het mooie getal van 100 bereikt.
Op de foto overhandigt Bestuurslid Ries de Kogel de bloemen aan Joylean. lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

20170529dinsdag 30 mei 2017 16:59 Maandagavond 29 mei 2017 was voor de ChristenUnie Velsen de aftrap voor de Gemeenteraadsverkiezingen (GRV) van maart 2018. Met de Fractie, het Bestuur, een aantal leden van de CU is gesproken over... lees verder

"CU wil bescherming gebruikers warmtenet"

20170426 CU wil bescherming gebruikers warmtenetdonderdag 27 april 2017 19:23 In de IJmuider Courant van woensdag 26 april jl. stond een artikel over de bescherming van gebruikers van warmtenet in de Gemeente Velsen. De CU is verheugd op de komst van warmtenet maar maakt ... lees verder

ChristenUnie in Noord-Holland

CU NHdinsdag 28 maart 2017 22:56 Zaterdag 25 maart 2017 waren bestuursleden van de ChristenUnie Velsen aanwezig op de provinciale vergadering van de ChristenUnie in Haarlem. Met ca. 25 man/vrouw was er een redelijke opkomst. Het interessantste punt was het verhaal van Michel Klein, lid van Provinciale Staten namens de ChristenUnie in Noord-Holland, over een aantal actualiteiten. Het is steeds weer een uitdaging om een specifieke CU insteek te vinden en die in te zetten bij de veelal technische onderwerpen waar de provincie over gaat.
Michel vertelde over de kustbebouwing, de A8-A9, het inkoopbeleid van de Provincie, duinvegetatie, fietsknelpunten en “zonnepaneelakkers”. Hij vroeg de aanwezigen om concrete input op die punten, met name over ervaringen/wensen inzake de kustbebouwing en eventuele fietsknelpunten. Voor dat laatste is binnen de Provincie budget aanwezig. lees verder

Uitslag verkiezingen Tweede kamer

Kiesraadzaterdag 25 maart 2017 23:03 Op 15 maart 2017 hebben 10.563.456 personen hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De ChristenUnie heeft uiteindelijk 5 zetels gekregen in de nieuwe Tweede kamer.
Interessant is het aantal stemmen dat in de Gemeente Velsen op de ChristenUnie is uitgebracht. Dat waren er 990. Bij de Tweede kamer verkiezingen van 2012 waren dat 768 stemmen. Niet alleen in Velsen maar ook in de overige gemeenten in Noord Holland was er een forse stijging van het aantal ChristenUnie stemmers. In 2012 ruim 20.000 en in 2017 ruim 30.000. lees verder

"Resultaten van 4 jaar hoopvol realisme"

campagneautovrijdag 10 maart 2017 12:21 De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer heeft een fraai, en indrukwekkend, overzicht samengesteld van alle activiteiten van de afgelopen 4 jaar. Dit is geen uitputtend overzicht maar een greep uit de activiteiten. Neem er kennis van, het is echt de moeite waard. Kijk op onderwerpen als Onderwijs, Wonen, Vluchtelingen, Gaswinning Groningen en zie wat de ChristenUnie (mede met andere partijen) heeft bereikt. lees verder

5 redenen om uw stem te geven aan de ChristenUnie

5+redenenbanner+smallerdonderdag 09 maart 2017 12:16 Over nog geen week zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Op wie gaat u stemmen? Wie vertrouwt u om namens u te spreken in de politiek, om vanuit uw overtuiging Nederland te veranderen. Wij vragen uw vertrouwen voor de ChristenUnie. Daar hebben we vijf redenen voor:

1. De ChristenUnie staat voor een hoopvolle toekomst voor onze (klein)kinderen, door te investeren in gezinnen, onderwijs en zorg. In de stad én in de regio.

2. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een samenleving waarin ieder leven meetelt. Vanaf het allereerste begin tot allerlaatste eind. Daarom investeren we bijvoorbeeld in zorg voor het ongeboren leven, ouderen, gehandicapten, chronisch zieken of mensen met Downsyndroom.

3. De ChristenUnie gaat voor een samenleving waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te leven. Zodat mensen zich vanuit hun diepste overtuigingen kunnen inzetten voor hun werk, buurt of school. Dus staan we pal voor het bijzonder onderwijs.

4. De ChristenUnie wil een gezonde schepping. De overheid moet samen met ondernemers en burgers werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen.
Zo willen we in één generatie naar een schone energievoorziening.

5. De ChristenUnie wil dat mensen waardig ouder kunnen worden. We zijn tegen de plannen voor ‘voltooid leven’. We geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen in een samenleving die ouderdom steeds minder waardeert. lees verder

Voorbede door voorgangers

header_campagnenieuwsbrief_versie_4_600px_breedmaandag 06 maart 2017 19:39 Afgelopen vrijdag is er naar zo’n 1000 voorgangers van allerlei kerken een verzoek gestuurd om voorbede te doen voor de verkiezingen van 15 maart a.s.. De oproep is verstuurd naar alle voorgangers die bij de ChristenUnie bekend zijn. lees verder

Gemeenteraad op reces

De Gemeenteraad is nu op reces. De eerstvolgende vegadering na de vakantie is op 11 september a.s. (Carrousel).

Spoorlijn Haarlem/Uitgeest

ChristenUnie en CDA fracties in Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar stellen de gemeenteraden in de regio voor eind september / begin oktober 2014 een gezamenlijke raadsinformatiemarkt te houden over de toekomst van de Kennemerlijn (Haarlem-Uitgeest) vanwege de plannen van NS om de dienstregeling op deze spoorverbinding te versoberen.

Verkiezingen Gemeenteraad Alkmaar

Aan: de kiesverenigingen van de ChristenUnie in Noord Holland,  en andere betrokkenen

 

Met dit bericht wil ik uw aandacht vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 november in Alkmaar. De gemeente Alkmaar wordt met de gemeenten Schermer en Graft-de Rijp samengevoegd tot een nieuwe gemeente per 1 januari 2015. Daarom deze verkiezingen en de kiesvereniging van de ChristenUnie in Alkmaar heeft deze mogelijkheid om daadwerkelijk politiek actief te zijn met beide handen aangepakt. Na de periode in de Alkmaarse   

raad van 2006 tot 2010 doet de ChristenUnie opnieuw mee in Alkmaar (lijst 12). En dat is natuurlijk een bijzonder voorrecht!

 

Meer informatie is te vinden op: http://alkmaar.christenunie.nl/

 

Wellicht kent u mensen die in Alkmaar wonen en wilt u hen wijzen op de mogelijkheid om op 19 november op lijst 12 ChristenUnie te stemmen!

 

Verder wil ik u vragen, voor deze verkiezingen te bidden, dat veel christenen naar de stembus zullen gaan en hun verantwoordelijkheid zullen nemen.

 

Wilt u dit bericht ook doorsturen naar de leden van uw kiesvereniging?

 

Vragen?  Vragen!

 

met vriendelijke groet,

 

Piet Bras

Violenstraat 55

1782 KA  Den Helder

tel. 0223-617532

tel. werk: 0223-651422

Bestuurslid Provinciale Unie

Bericht IJmuider Courant

De IJmuider Courant plaatste op 12 september 2017 het bericht over de benoeming van Leen de Winter als lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.