Partij

Fractie Gemeenteraad Velsen

De ChristenUnie Velsen heeft sinds 1994 zitting in de Gemeenteraad van Velsen. In de periode 1994-2002 was Gert Dijksterhuis raadslid, van 2002-2006 was dat Frits Korf. Vanaf 2006 waren er twee raadsleden: Frits Korf en Edwin Dominggus. Zij werden ondersteund door een steunfractie. Sinds de verkiezingen van maart 2010 bestaat de fractie van de ChristenUnie weer uit één persoon en vertegenwoordigde Frits Korf de ChristenUnie in de Gemeenteraad van Velsen.

Na de verkiezingen in 2014 is Leen de Winter de vertegenwoordiger van de ChristenUnie in de Gemeenteraad van Velsen. In 2018 behaalde de ChristenUnie opnieuw 1 zetel in de Gemeentetraad van Velsen. Leen was daarmee 8 jaar onze vertegenwoordiger in (en buiten) de Gemeenteraad. Naast Leen is er een steunfractie die bestaat uit Elsa Waljaard (tot 1 april 2020) en Frank Cornet.

Bij de verkiezingen van maart 2022 haalde ChristenUnie weer ruim genoeg stemmen voor de ene raadszetel. Frank Cornet is raadslid en hij wordt ondersteund door Rosa Barth als steunfractielid. 

ChristenUnie IJmond

ChristenUnie IJmond heeft als werkgebied de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest. De afdeling heeft een klein bestuur en op dit moment circa 110 leden. Een deel van deze leden is enthousiast betrokken bij het raads- en steunfractiewerk in Velsen en Heemskerk, waar in maart 2018 werd meegedaan aan de lokale verkiezingen. In 2018 werd voor het eerst in Heemskerk meegedaan, maar werd net geen zetel behaald. In Velsen hebben we vanaf 2010 steeds één raadslid.

ChristenUnie landelijk

De ChristenUnie staat in een rijke traditie. Talloze christenen hebben zich in het verleden uitgesproken over de inhoud van de christelijke politiek. Over de relatie tussen geloof en politiek, over de vrijheid van godsdienst en over de betekenis van Gods wet voor het publieke leven. De ChristenUnie bouwt daarop voort. Verbonden met het christelijk denken over de inrichting van het politiek en maatschappelijk leven, formuleert ze haar program in aansluiting op de eisen en vraagstukken van deze tijd. De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek en zet woorden om in daden. De ChristenUnie is een politieke partij waarin verbanden en personen verenigd zijn. De lokale verbanden waarin ChristenUnie-leden samenwerken heten "lokale afdelingen" (tot 1 januari 2016 werden het kiesverenigingen genoemd). Daar zijn er zo'n 190 van. ChristenUnie-leden zijn zowel lid van de landelijke partij als van de lokale afdeling.

Lees meer over de ChristenUnie op www.christenunie.nl

ChristenUnie provinciaal

De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Unies. Dit zijn provinciale afdelingen die medeverantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie in de betreffende provincie. En ook voor waterschappen waarvan de hoofdzetel zich in de betreffende provincie bevindt.

Lees over ChristenUnie Noord-Holland meer op https://noordholland.christenunie.nl/

Word actief!

Als u zich aangetrokken voelt tot de ChristenUnie kunt u er ook actief bij betrokken worden. Via het formulier kunt u zich aanmelden als lid en via fractie@velsen.christenunie.nl kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging.