Resultaten ChristenUnie Velsen 2018-2022

In deze raadsperiode zet ChristenUnie Velsen zich in voor de volgende zaken:

 • Actief meegewerkt aan de totstandkoming van het Raadsakkoord
 • Het Velserpad (initiatief door motie van ChristenUnie) is gerealiseerd
 • Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en tot zijn recht komt
 • Participatie inwoners
 • Bewaken van een goede integratie van statushouders in Velsen
 • Kwaliteitsverbering doelgroepenvervoer Regiorijder
 • Saamhorigheid inwoners Velsen
 • Behoud en uitbreiding van groen
 • Goede faciliteiten voor fietsers en voetgangers
 • Versnelling binnenstedelijke woningbouw
 • Geschikte woningen voor starters en senioren
 • Minimaal 30% sociale woningbouw in nieuwbouw projecten
 • Verduurzaming van bestaande bouw en aardgasvrije nieuwbouw
 • Betaalbare verduurzaming huurwoningen
 • Voorkomen dat energiearmoede ontstaat door hoge lasten en kosten van verduurzaming
 • Behoud van kunstwerk gevel oude DekaMarkt in Santpoort-Zuid
 • Behoud van bijzondere karakter van Pieter Vermeulen Museum in nieuwe organisatie #BRAK
 • Goede samenwerking met de andere IJmond gemeenten
 • Subsidiering muziekonderwijs Velsen

Middelen

ChristenUnie Velsen heeft een aantal middelen om gewenste resultaten te bereiken.

 • Stemmingen (zie hieronder)
 • Raadsvragen (zie hieronder)
 • Moties (zie hieronder)
 • Formeel en informeel overleg met Burgemeester & Wethouders en andere partijen en raadsleden

Stemgedrag ChristenUnie Velsen

Kijk hier hoe ChristenUnie Velsen in de raad heeft gestemd

Raadsvragen ChristenUnie 2018-2022

 1. RV20-14 Project Kustvisie

 2. RV19-32 Kunstwerk Fuga

 3. RV19-23 Walstroom

 4. RV19-15 Betaalbaarheid duurzame warmte

 5. RV19-13 Slechte communicatie overlast stof en grafietregens

 6. RV19-13 Bijlage communicatie overlast stof en grafiet

 7. RV19-06 Energie-armoede

 8. RV18-07 Is NL Alert wel volledig

Moties ChristenUnie 2018-2022

 1. 2020-33 Lessen trekken uit BRAK.pdf

  Lessen trekken uit BRAK (Aangenomen)

 2. 2020-32 Herhuisvesting PVM.pdf

  Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (Aangenomen)

 3. 2020-23 Plan van aanpak milieustraat.pdf

  Plan van aanpak milieustraat (Aangenomen)

 4. 2020-22 Woningbouw op eigen gemeentegronf.pdf

  Woningbouw op eigen gemeentegrond (Ingetrokken)

 5. 2020-17 Jongeren denken mee in coronatijd.pdf

  Jongeren denken mee in coronatijd (Aangenomen)

 6. 2020-15 Handen af van onze BOA's.pdf

  Handen af van onze BOA’s! (Aangenomen)

 7. 2020-14 Standplaatsenbeleid 2020.pdf

  Standpiaatsenbeleid 2020 (Aangenomen)

 8. 2020-08 Leren en creëren bij De Biezen.pdf

  Leren en creëren bij De Biezen (Aangenomen)

 9. 2020-07 Gehandicaptentoilet seniorencentrum

  Gehandicaptentoilet seniorencentrum (Aangenomen)

 10. 2020-06 Verkeersanalyse Driehuis

  Verkeersanalyse Driehuis (Aangenomen)

 11. 2020-02 Vuurwerkmanifest

  Vuurwerkmanifest (Ingetrokken)

 12. 2019-56 Motie van treurnis

  Motie van treurnis inzake IJmond Werkt (Verworpen)

 13. 2019-53 Gezondheid op 1

  Onderzoek luchtkwaliteit IJmond (Aangenomen)

 14. 2019-49 Steun Tata

  Steun behoud werkgelegenheid Tata (Aangenomen)

 15. 2019-45 Nieuwe Kennemer gymzaal

  Behoud Kunstwerk Nieuwe Kennemer gymzaal (Aangenomen)

 16. 2019-39 Actieplan Velsen-Noord

  Actieplan Velsen-Noord (Verworpen)

 17. 2019-38 Binnenstedelijke woningbouwopgave

  Binnenstedelijke woningbouwopgave (Verworpen)

 18. 2019-37 Motiemarkt in Velsen

  Motiemarkt in Velsen (Aangenomen)

 19. 2019-36 Oversteek Velsertraverse

  Oversteek Velsertraverse handhaven (Aangehouden)

 20. 2019-35 Realistisch uitvoeringsplan

  Realistisch uitvoeringsplan Cultuurvisie (Verworpen)

 21. 2019-15 Domestikator

  Domestikator (Verworpen)

 22. 2019-12 Starterswoningen bij planontwikkeling Hofgeest

  Starterswoningen bij planontwikkeling Hofgeest (Verworpen)

 23. 2019-10 Ontsluitingsweg sportvelden Hofgeest

  Ontsluitingsweg sportvelden Hofgeest (Aangenomen)

 24. 2019-09 Kortebaandraverijen in Velsen

  Kortebaandraverijen in Velsen (Aangenomen)

 25. 2019-08 Zelfstandig stemmen voor mensen met visuele beperking

  Zelfstandig stemmen voor mensen met visuele beperking (Aangenomen)

 26. 2019-03 Containertuintjes

  Containertuintjes (Aangenomen)

 27. 2019-02 Stopzetten Palmolie financieringen banken

  Verzoek aan banken met de vraag te stoppen met de financiering, in welke vorm dan ook, van de palmolie-industrie (Verworpen)

 28. 2019-01 Aansluiting kinderpardongemeenten

  Aansluiting kinderpardongemeenten (Ingetrokken)