Resultaten ChristenUnie Velsen 2018-2022

In deze raadsperiode zet ChristenUnie Velsen zich in voor de volgende zaken:

 • Actief meegewerkt aan de totstandkoming van het Raadsakkoord
 • Het Velserpad (initiatief door motie van ChristenUnie) is gerealiseerd
 • Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en tot zijn recht komt
 • Participatie inwoners
 • Bewaken van een goede integratie van statushouders in Velsen
 • Kwaliteitsverbering doelgroepenvervoer Regiorijder
 • Saamhorigheid inwoners Velsen
 • Behoud en uitbreiding van groen
 • Goede faciliteiten voor fietsers en voetgangers
 • Versnelling binnenstedelijke woningbouw
 • Geschikte woningen voor starters en senioren
 • Minimaal 30% sociale woningbouw in nieuwbouw projecten
 • Verduurzaming van bestaande bouw en aardgasvrije nieuwbouw
 • Betaalbare verduurzaming huurwoningen
 • Voorkomen dat energiearmoede ontstaat door hoge lasten en kosten van verduurzaming
 • Behoud van kunstwerk gevel oude DekaMarkt in Santpoort-Zuid
 • Behoud van bijzondere karakter van Pieter Vermeulen Museum in nieuwe organisatie #BRAK
 • Goede samenwerking met de andere IJmond gemeenten
 • Subsidiering muziekonderwijs Velsen

Middelen

ChristenUnie Velsen heeft een aantal middelen om gewenste resultaten te bereiken.

 • Stemmingen (zie hieronder)
 • Raadsvragen (zie hieronder)
 • Moties (zie hieronder)
 • Formeel en informeel overleg met Burgemeester & Wethouders en andere partijen en raadsleden

Stemgedrag ChristenUnie Velsen

Kijk hier hoe ChristenUnie Velsen in de raad heeft gestemd

Raadsvragen ChristenUnie 2018-2022

 1. RV21-043 Preventieaanpak Jeugd en Drugs.pdf

 2. RV21-039 Informatievoorziening bij planontwikkeling Hofgeest.pdf

 3. RV20-14 Project Kustvisie

 4. RV19-32 Kunstwerk Fuga

 5. RV19-23 Walstroom

 6. RV19-15 Betaalbaarheid duurzame warmte

 7. RV19-13 Slechte communicatie overlast stof en grafietregens

 8. RV19-13 Bijlage communicatie overlast stof en grafiet

 9. RV19-06 Energie-armoede

 10. RV18-07 Is NL Alert wel volledig

Moties ChristenUnie 2018-2022

 1. 2021-02 Vergroenen Plein 1945

  Bij verdere ontwikkeling van het gebiedsplan IJmuiden en andere plannen rondom Plein 1945 vergroening als uitgangspunt te nemen en te koppelen aan de ambitie van de gebiedsvisie.

 2. 2020-48 Compacte gestapelde woningbouw en behoud van groen.pdf

  Compacte gestapelde woningbouw en behoud van groen (Aangenomen)

 3. 2020-44 Help scholen met het vergroenen van schoolpleinen.pdf

  Help scholen met het vergroenen van schoolpleinen (Raadsbreed Aangenomen)

 4. 2020-43 Integraal Onderwijs Huisvestingsplan.pdf

  Binnenklimaat in integraal Onderwijs Huisvestingsplan (Raadsbreed aangenomen)

 5. 2020-37 Taakstelling Stichting Welzijn Velsen.pdf

  Taakstelling Stichting Welzijn Velsen (Raadsbreed Aangenomen)

 6. 2020-33 Lessen trekken uit BRAK.pdf

  Lessen trekken uit BRAK (Aangenomen)

 7. 2020-32 Herhuisvesting PVM.pdf

  Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (Aangenomen)

 8. 2020-23 Plan van aanpak milieustraat.pdf

  Plan van aanpak milieustraat (Aangenomen)

 9. 2020-22 Woningbouw op eigen gemeentegronf.pdf

  Woningbouw op eigen gemeentegrond (Ingetrokken)

 10. 2020-17 Jongeren denken mee in coronatijd.pdf

  Jongeren denken mee in coronatijd (Aangenomen)

 11. 2020-15 Handen af van onze BOA's.pdf

  Handen af van onze BOA’s! (Aangenomen)

 12. 2020-14 Standplaatsenbeleid 2020.pdf

  Standpiaatsenbeleid 2020 (Aangenomen)

 13. 2020-08 Leren en creëren bij De Biezen.pdf

  Leren en creëren bij De Biezen (Aangenomen)

 14. 2020-07 Gehandicaptentoilet seniorencentrum

  Gehandicaptentoilet seniorencentrum (Aangenomen)

 15. 2020-06 Verkeersanalyse Driehuis

  Verkeersanalyse Driehuis (Aangenomen)

 16. 2020-02 Vuurwerkmanifest

  Vuurwerkmanifest (Ingetrokken)

 17. 2019-56 Motie van treurnis

  Motie van treurnis inzake IJmond Werkt (Verworpen)

 18. 2019-53 Gezondheid op 1

  Onderzoek luchtkwaliteit IJmond (Aangenomen)

 19. 2019-49 Steun Tata

  Steun behoud werkgelegenheid Tata (Aangenomen)

 20. 2019-45 Nieuwe Kennemer gymzaal

  Behoud Kunstwerk Nieuwe Kennemer gymzaal (Aangenomen)

 21. 2019-39 Actieplan Velsen-Noord

  Actieplan Velsen-Noord (Verworpen)

 22. 2019-38 Binnenstedelijke woningbouwopgave

  Binnenstedelijke woningbouwopgave (Verworpen)

 23. 2019-37 Motiemarkt in Velsen

  Motiemarkt in Velsen (Aangenomen)

 24. 2019-36 Oversteek Velsertraverse

  Oversteek Velsertraverse handhaven (Aangehouden)

 25. 2019-35 Realistisch uitvoeringsplan

  Realistisch uitvoeringsplan Cultuurvisie (Verworpen)

 26. 2019-15 Domestikator

  Domestikator (Verworpen)

 27. 2019-12 Starterswoningen bij planontwikkeling Hofgeest

  Starterswoningen bij planontwikkeling Hofgeest (Verworpen)

 28. 2019-10 Ontsluitingsweg sportvelden Hofgeest

  Ontsluitingsweg sportvelden Hofgeest (Aangenomen)

 29. 2019-09 Kortebaandraverijen in Velsen

  Kortebaandraverijen in Velsen (Aangenomen)

 30. 2019-08 Zelfstandig stemmen voor mensen met visuele beperking

  Zelfstandig stemmen voor mensen met visuele beperking (Aangenomen)

 31. 2019-03 Containertuintjes

  Containertuintjes (Aangenomen)

 32. 2019-02 Stopzetten Palmolie financieringen banken

  Verzoek aan banken met de vraag te stoppen met de financiering, in welke vorm dan ook, van de palmolie-industrie (Verworpen)

 33. 2019-01 Aansluiting kinderpardongemeenten

  Aansluiting kinderpardongemeenten (Ingetrokken)