Ontstaan ChristenUnie Velsen

ChristenUnie IJmond is ontstaan uit een fusie van RPF Beverwijk, RPF Velsen en GPV IJmond. Op 7 januari 2002 hebben de ledenvergaderingen van RPF (Reformatorisch Politieke Federatie)  en GPV ( Gereformeerd Politiek Verbond) een intentieverklaring getekend om te komen tot de oprichting van ChristenUnie IJmond als een unie (politieke fusie) van RPF en GPV. De verenigingen bleven hierbij wel afzonderlijk bestaan. In 2003 hebben de leden besloten tot een definitieve fusie die tegelijkertijd met de landelijke partij is ingegaan per 1 januari 2004.

De samenwerking tussen RPF en GPV is echter al van ver voor deze datum. Zo zijn er zowel in 1994 als in 1998 gezamenlijke kandidatenlijsten ingediend in de gemeente Velsen. In de periode 1994-2000 werd er ook samengewerkt met de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij). De SGP IJmond is inmiddels opgehouden te bestaan.

Sinds 1964 heeft de GPV  meegedaan aan de verkiezingen in Velsen. Ook de SGP heeft sinds de jaren zestig deelgenomen aan de verkiezingen. De RPF heeft voor 1994 ook enkele malen meegedaan. Geen van de partijen haalde echter een zetel.

In 1994 werd er voor het eerst een gezamenlijke lijst ingediend in Velsen. Lijsttrekker was Gert Dijksterhuis (GPV). De combinatie GPV/RPF/SGP haalde toen in 1994 en 1998 één raadszetel met Gert Dijksterhuis als lijstaanvoerder. Sinds 1998 tooiden deze partijen zich in de gemeenteraad met de naam Christelijke Combinatie Velsen om zo het gebruik van een lange afkorting te voorkomen. In deze periode is de SGP kiesvereniging opgeheven. Op landelijk niveau ontstond in januari 2000 de ChristenUnie. Dit was eerst een unie van RPF en GPV maar op 1 januari 2004 zijn deze oude partijen opgeheven en is de fusie afgerond.

In 2002 is dan ook voor het eerst deelgenomen aan de verkiezingen onder de naam ChristenUnie. Met een nieuwe lijsttrekker, Frits Korf, werd wederom één zetel gehaald. Een ruime zetel overigens. De afstand tot een tweede zetel bleek helaas nog te groot.

In 2006 lukte het wel om 2 zetels te krijgen. Vanaf maart 2006 werd lijsttrekker Frits Korf bijgestaan door Edwin Dominggus. Zij hebben als 2-mans fractie een goede prestatie geleverd en werden alom gewaardeerd door de overige raadsleden.

Helaas heeft dit er niet toe kunnen leiden dat bij de verkiezingen van 2010 de status quo kon worden gehandhaafd. Gelet op het sterke verkiezingsprogramma en de enthousiaste reacties werd zelfs gehoopt op een derde zetel. Desondanks heeft de ChristenUnie genoegen moeten nemen met wederom slechts één zetel.

Vanaf maart 2010 heeft Frits Korf als eenmansfractie de ChristenUnie Velsen in de Gemeenteraad vertegenwoordigd. Na 12 jaar lid te zijn geweest van de Gemeenteraad Velsen heeft Frits het stokje overgedragen aan Leen de Winter. Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft de ChristenUnie weer 1 zetel die door Leen wordt ingevuld.