Gegevens ANBI en Giften

ChristenUnie IJmond is een vereniging die als werkgebied de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest omvat. De vereniging is een afdeling van de landelijke ChristenUnie en heeft de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om te voldoen aan de voorwaarden voor deze status worden hier een aantal gegevens gepubliceerd, waaronder het financieel en secretarieel jaarverslag, de bestuurssamenstelling en het giftenregister.
Klik hier voor de volledige ANBI verklaring van ChristenUnie IJmond

Giften

Giften zijn van harte welkom op NL25 RABO 0383 6568 18 ten name van ChristenUnie IJmond

Verslagen 2018

Activiteitenverslag 2018
Financiële stukken 2018

Verslagen 2017

Financiële stukken 2017
Activiteitenverslag 2017

Verslagen 2016

Financiële stukken 2016
Activiteitenverslag 2016

Verslagen eerder

Financiële stukken 2015
Financiële stukken 2014
Financiële stukken 2013