Fractie ChristenUnie Velsen

De fractie van de ChristenUnie Velsen bestaat uit één raadslid, Leen de Winter, die ondersteund wordt door steunfractielid Frank Cornet. Voor vragen of informatie over een onderwerp of een gesprek met de fractie kunt u een bericht sturen naar fractie@velsen.christenunie.nl