« Terug

Walstroom voor cruise schepen. Opnieuw raadsvragen van de ChristenUnie

20190813 cruise schepen.jpgdinsdag 13 augustus 2019 11:06

In de IJmuider Courant van 8 augustus 2019 stond een artikel over walstroom voor cruise schepen. De discussie over walstroom voor cruiseschepen en de Ferry naar Newcastle lijkt weer op te laaien.

In maart 2017 is er een motie aangenomen van o.a. de CU waarin de raad het college verzoekt om te komen tot een business case m.b.t. uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS.
verder werd gevraagd om in deze business case op te nemen hoe de investering in walstroom gefinancierd kan worden.

Volgens de directeur van Zeehaven IJmuiden zijn er diverse onderzoeken geweest maar is de business case niet rond te krijgen, meldde de IJmuider courant

De ChristenUnie-Velsen vind het belangrijk dat er op korte termijn inzichtelijk wordt wat de kansen nu echt zijn voor de toekomst. In de eerste plaats vanwege de grote hoeveelheid uitstoot door dieselolie van de schepen die stil liggen. In de tweede plaats vanwege de ontwikkeling van de cruisevaart in Amsterdam en de kansen die dat geeft voor IJmuiden.

De ChristenUnie constateert dat de aangenomen motie uit 2017 vermeld staat als “niet afgehandeld”. Ook constateert de ChristenUnie dat het onderwerp Walstroom voor cruiseschepen en Ferry niet aan de orde is geweest in de perspectiefnota 2020-2023.

Om die reden zijn er door de ChristenUnie Velsen opnieuw vragen gesteld.

« Terug