« Terug

Armoedevisie vastgesteld

Armoedevisievrijdag 25 september 2020 22:49

ChristenUnie Velsen is blij met de Armoedevisie die we met elkaar (wethouder, ambtenaren, gemeenteraad) hebben opgesteld. Deze visie is door de gemeenteraad op 24 september unaniem vastgesteld.

Vanuit de fractie van ChristenUnie Velsen hebben Elsa en Frank meegewerkt in de voorbereidende sessies. We hopen echt dat we als Velsen de komende jaren vanuit deze visie kunnen gaan werken. Vanuit deze visie ondersteunen we de inwoners die dat het hardst nodig hebben. We waren geraakt door het grote aantal kinderen in (bepaalde wijken in) Velsen die in armoede opgroeien.
Zij krijgen met deze visie meer mogelijkheden om volwaardig mee te doen. Formulieren en procedures worden versimpeld, zodat ze ook toegankelijk zijn voor de grote groep laaggeletterden. En een armoederegisseur gaat aan de slag om organisaties rond het thema armoede bij elkaar te brengen. We hebben bij het vaststellen van deze nota nog nadrukkelijk de suggestie meegegeven om hierbij ook religieuze organisaties zoals kerken en moskee uit te nodigen, gezien hun rol in de samenleving.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Velsen&id=f0e9ed10-4f34-44c0-ae58-4be3ba644a67

« Terug