Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief oktober 2021

IJmond
Nieuwsbrief oktober 2022

Inleiding

De blaadjes gaan alweer vallen, maar het is buiten nog steeds aangenaam (maar ook wel verontrustend) warm. De ChristenUnie is op allerlei gebieden actief. Landelijk, provinciaal, regionaal en in de gemeenten. In deze nieuwsbrief praten we u weer even bij. 
Mocht u nog wat missen, mail even naar info@velsen.christenunie.nl.

Juist in deze onrustige tijden proberen we het hoofd koel te houden en weten we ons gedragen door ons geloof in Christus. Vanuit die ontspanning mogen we actief zijn en keuzes maken voor de inwoners van de IJmond.
Op hoop van zegen. 

 

De CU in de Gemeente Velsen

De politiek is na het zomer reces weer volop op gang gekomen. 
Hieronder een paar highlights daaruit.  

Begroting 2023-2026
Allereerst moeten we de begroting voor 2023-2026 vaststellen. 
Het college heeft hiervoor een voorzet gedaan en als raad hebben we daarop accenten aangegeven. Hiervoor kregen we meer dan 90 "kanskaarten", kaarten met uitgewerkte voorstellen en een prijskaartje eraan. Een bijzonder, maar ook lastig proces. Want eigenlijk zitten er geen slechte plannen bij, maar omdat er maar beperkt geld is moeten er echt keuzes worden gemaakt. 
Als ChristenUnie hebben we gekozen voor aandacht voor jeugd (zowel jeugdwerkers, als jeugd BOA's), voor duurzaamheidsmaatregelen, voor maatregelen op gebied van veiligheid en voor armoedebestrijding in deze voor veel inwoners financieel onzekere tijden. 

Schouwburg
De huidige schouwburg is hard aan groot onderhoud toe. Maar eigenlijk is ook uitbreiding nodig. Velsen mist een vlakke vloer theater, zoals we dat hadden in het Witte Theater. 
Er ligt nu een mooi plan voor, maar ook met een flink prijskaartje. 
Als ChristenUnie vinden we cultuur heel belangrijk, omdat je je er goed bij voelt en het maken van muziek en kunst mensen samen brengt en verbindt. En een goed cultuurcentrum heeft ook kansen voor bijvoorbeeld congressen en culturele ondernemers. 
Het besluit dat we gaan nemen is daarmee van grote invloed op de toekomst van Velsen. 

Asielschip
Sinds begin oktober (tot 1 maart 2023) ligt het Asielschip in Velsen-Noord. Een veerboot, zoals de boot IJmuiden-Newcastle. ChristenUnie is er trots op dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de landelijke asielproblematiek. Maar we zien ook dat het een groot impact heeft op de omgeving. En helaas is aansluiting op walstroom nog niet gelukt, ook al wordt daar al de hele tijd hard aan gewerkt. Gelukkig zijn de eerste geluiden verder positief en zetten vrijwilligers uit o.a. Velsen-Noord en kerken in Velsen zich in voor de bewoners van het schip. 

En verder
... werkbezoeken en congressen
... cursussen en bijeenkomsten van landelijke ChristenUnie
... deelname aan rekenkamercommissie
... presidium (overleg van de fractievoorzitters in de raad)
... heidag bestuur en fractie ChristenUnie Velsen
... begeleiden van lagere schoolklassen bij spel over democratie
... én een weekje herfstvakantie!

Vragen of opmerkingen
Contact opnemen met de fractie kan via fractie@velsen.christenunie.nl

 

Verkiezingen maart 2023

Op 15 maart 2023 mogen wij weer naar de stembus. Dit keer zijn het de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen. In Provinciale Staten is de CU vertegenwoordigd met 1 zetel die wordt ingevuld door Michel Klein. In de Provincie Noord-Holland zijn er 3 waterschappen: Rijnland, Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Hollands Noorderkwartier (HNK). De verkiezingen voor Rijnland, met als hoofdkantoor Leiden, worden door de CU in Zuid-Holland georganiseerd. Die voor HNK en AGV worden door de CU in Noord-Holland georganiseerd.

In AGV heeft de CU momenteel 1 zetel die wordt ingevuld door Annacarina Klein.

Het Bestuur van de CU Noord-Holland heeft 2 selectiecommissies ingesteld voor de Kandidatenlijsten, een Programmacommissie voor de verkiezingsprogramma`s en binnenkort ook Campagneteams om de campagne vorm te geven. Op de eerstvolgende ledenvergadering (ALV) van de CU Noord-Holland van vrijdag 2 december a.s. in Haarlem zullen de kandidatenlijsten door de leden uit Noord-Holland worden vastgesteld. Ook u als lid van de CU IJmond bent welkom op deze ALV. En op zaterdag 14 januari 2023 worden de Verkiezingsprogramma`s vastgesteld en houden we op het Provinciehuis een Nieuwjaarsreceptie voor de leden van de CU Noord-Holland. U bent alvast van harte uitgenodigd.

Heeft u hierover nog vragen. U kun Reijer Kooij daarover mailen (voorzitter@noordholland.christenunie.nl)

Even voorstellen: Roel van der Linden

Sinds kort woont Roel van der Linden in Noord-Holland, in een gemeente die deel uitmaakt van de CU afdeling IJmond. Wij hebben Roel als Bestuur, fractie en overige Kernleden al welkom geheten. Nu stelt hij zich voor aan alle CU leden in de IJmond.

“…Mijn naam is Roel van der Linden, ik ben 26 jaar oud en sinds deze zomer woon ik samen met mijn Franse vrouw in het mooie Uitgeest. Nadat ik afgelopen jaar mijn master in Krakow, Polen, heb afgerond, ben ik inmiddels begonnen als docent Nederlands en Burgerschap aan het Regio College in Zaandam. Daar heb ik het enorm naar m'n zin! Oorspronkelijk ben ik docent Maatschappijleer, en ik ben erg graag politiek geëngageerd: zo ben ik als Young European Ambassador bezig met aandacht vragen voor het Eastern Partnership project van de EU, en als lid van de werkgroep Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking binnen PerspectieF probeer ik ook m'n steentje bij te dragen. Nu ik weer in Nederland woon, wil ik me ook graag lokaal inzetten. Vandaar dat ik me nu aan mag sluiten bij de CU IJmond. Ik ben erg enthousiast om ook hier zoveel mogelijk bij te dragen, en ik kijk er erg naar uit zoveel mogelijk van jullie te ontmoeten. Zeker als actief PerspectieF-lid wil ik de geluiden die in onze regio leven vertolken bij PerspectieF (en omgekeerd), dus schroom hier vooral niet om mij aan te spreken om van gedachten te wisselen. Hopelijk tot snel!”

Energie armoede

In november en december van dit jaar ontvangen alle huishoudens in Nederland een bedrag van 190 euro per maand. Dit wordt gedaan in de vorm van een korting op de energierekening. Voor zeer velen is dit uiterst welkom in een tijd waarin energieprijzen de pan uit rijzen. Vooral huishoudens met een zg. variabel energiecontract ondervinden de gevolgen van de energiecrisis, in het bijzonder de groep met een lager inkomen.

Nog niet iedereen merkt deze gevolgen. Huishoudens met een zg. vast contract blijven de relatief lage kosten van voor de crisis betalen. Voor die groep komt deze Energietoeslag als een onverwacht extraatje.

In Nederland zien we bij kerken en maatschappelijke organisaties een gesprek op gang komen om deze toeslag, daar waar de nood (nog) niet speelt, te besteden voor een goed doel. Dat goede doel kan zijn de ondersteuning van mensen die door deze crisis echt in de knel komen. De Diaconie van kerken vervult daarin een functie, maar ook organisaties als het Leger des Heils en de Voedselbank.

Als Bestuur van de CU IJmond willen wij u dit in overweging geven: indien het voor u mogelijk is, doneer deze Energietoeslag geheel of gedeeltelijk aan een goed doel.
Bijvoorbeeld Voedselbank Velsen: NL08RABO0155764063 t.n.v. Voedselbank Velsen