Nieuwsbrief Zomer 2022 ChristenUnie IJmond

IJmond

Nieuwsbrief Zomer 2022 ChristenUnie IJmond

F579CF8C-E4C9-4398-8752-9EDFF2F18E03Het is zomer! Tijd voor ijsjes en ontspanning. Tijd voor reces. 
Een sabbatstijd. Bij al het werk (dat eigenlijk nooit klaar is) is het ook goed om dankbaar terug te kijken en rust en afstand te nemen. Om er zo in september weer volop tegen aan te gaan. 
ChristenUnie Velsen wenst iedereen een fijne zomertijd. 
In deze nieuwsbrief blikken we in dankbaarheid nog even terug én vragen om er eens over te denken om vanaf september met ons mee te doen. 

 

ALV en Afscheid Leen 11 mei 2022

Op 11 mei jl. namen wij als CU IJmond afscheid van Leen de Winter. Leen had al afscheid genomen als Raadslid, na 8 jaar de ChristenUnie in de Gemeenteraad van Velsen te hebben vertegenwoordigd. Vanwege de verhuizing van Leen en Anneke naar Uddel werd ook afscheid genomen van de CU IJmond, waar Leen voor zijn raadsperiode ook deel heeft uitgemaakt van het Bestuur.

Leen heeft vaak benadrukt (ook nog recentelijk in de Gemeenteraad van Velsen) dat een ondersteunend thuisfront van groot belang is geweest voor de bijdrage die hij in het (CU)bestuur en in de Gemeenteraad mocht hebben.
Reijer leidde de ruim 20 aanwezigen langs een reeks van persoonlijke uitingen van waardering voor Leen en Anneke. Allereerst kreeg Jacob Jan Kooyman van Guldener die als vertegenwoordiger van de Provinciale Unie Leen toesprak. Daarin noemde hij onder meer dat we als christenen onze identiteit in Christus hebben. Leen mag nu “de mantel” loslaten in het vertrouwen dat Frank Cornet en Rosa Barth deze oppakken en verder gaan. Als blijk van waardering overhandigde Jacob Jan namens de landelijke/provinciale CU een bronzen beeldje dat op figuratieve wijze het persoonlijke met de (letters) CU verbindt.
Vervolgens zijn er de ingesproken woorden van hun drie kinderen Roos, Sanne en Gijs, die van waardering en liefdevolle herinneringen overstromen. Geen notitieblaadjes meer, een nieuw avontuur op de Veluwe, na de Deka en de CU nu echt met pensioen.
Na de pauze met een hapje en een drankje en onderlinge gesprekken kwam oud-bestuurslid René Tromp ( “Leen gaat overal voor 100%”) aan het woord waarna Leen met een kort dankwoord (“overweldigend en zeer verrast”) zijn grote waardering uitspreekt en de medewerking van en samenwerking met een soms kleine groep CU-medestanders noemt. Waarna een ieder persoonlijk afscheid kon nemen.

Wij hebben met elkaar in het Mosterdzaadje een bijzonder ledenvergadering mogen houden.

Inmiddels is in Velsen een nieuwe Gemeenteraad gekozen en is er ook een nieuw college geïnstalleerd. Na de zomer wordt het politieke werk weer ten volle opgepakt. Voor nu wensen wij een ieder, direct bij de politiek betrokken of wat meer op afstand, een mooie zomer toe en bovenal God`s zegen.

Reijer Kooij

Voorzitter CU IJmond

Wie helpt ons mee?

Klankbord
Als fractie is het fijn (en eigenlijk gewoon hard nodig) om hier en daar ondersteuning te hebben. Dat kan op allerlei gebied. Als fractie hebben we inmiddels een aardig netwerk van leden en deskundigen die we op allerlei gebieden kunnen raadplegen. 

Social Media en website
Maar verder zoeken we ook nog iemand die goed thuis is op social media en internet en regelmatig (in overleg met fractie en/of bestuur) een goede post of een goed artikel over ChristenUnie kan plaatsen. 

Steunfractielid
WIl je all-the-way met politiek aan de slag, dan kan dat ook! 
We zoeken nog een steunfractielid om Frank en Rosa en ondersteunen. 
Als steunfractielid help je bij het voorbereiden van vergaderingen en heb je spreekrecht in commissievergaderingen (die we in Velsen "sessies" noemen). 
Zie Vacature Steunfractielid

Reacties op deze oproep zijn zeer welkom op fractie@velsen.christenunie.nl

Gast van de Raad
Gewoon eens kennis maken met de gemeenteraad kan ook, kom vanaf september eens langs als "Gast van de Raad". Klik hier voor Informatie en Aanmelden

Raadsakkoord, Raadsprogramma, Collegevorming

En opeens zijn we na de verkiezingen alweer drie maanden verder.
Het is voorbij gevlogen, maar er is ook veel gebeurd.

Lees verder

ChristenUnie in de IJmond regio

Als ChristenUnie IJmond zijn we alleen in Velsen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Maar vanuit die plaats kunnen we toch op een aantal terreinen meesturen voor het beleid in de hele regio IJmond.

Lees verder

Algemene beschouwingen 30 juni 2022

Raadsvergadering (start bijdrage op 1:50:20)

De altijd bruisende en enthousiaste Zuid-Afrikaanse Bisschop Tutu werd eens gevraagd waarom hij toch altijd zo optimistisch is, ondanks alle onrust en onzekerheid in de wereld.
Hij antwoordde daarop met:
“Het is geen optimisme wat je zien, het is hoop. Hoop gebaseerd op mijn geloof. Mijn geloof wat me vertrouwen geeft in het goede van de mens en de rotsvaste overtuiging dat we uiteindelijk de goede weg vinden, welke dat ook moge zijn.”

Lees verder

Rondje langs de kerken

Als ChristenUnie willen we graag de kerkgenootschappen van Velsen leren kennen.

Het afgelopen jaar ben is Frank daarom op zondagen regelmatig bij verschillende kerken in Velsen in de dienst te gast geweest. Heel verschillende gemeenschappen, heel verschillende gebouwen, verschillende manieren om de dienst te vieren, verschillende liederenkeuzes.

Maar allemaal heel hartelijke en betrokken mensen, betrokken op elkaar, betrokken op de mensen om hen heen, betrokken op de samenleving. En betrokken op God van wie we ons afhankelijk weten en bij wie we inspiratie zoeken. 

Klaar is Kenia

De Protestantse gemeente Santpoort en Velserbroek (Dorpskerk Santpoort en Het Kruispunt Velserbroek) is de actie "Klaar is Kenia" gestart om in Kenia een groep lokale vrijwilligers te ondersteunen met materialen om zwerfafval op te ruimen. 

Hier in Velsen is zwerfafval al een probleem, maar in Kenia is het nog vele malen groter. Goed om te zien dat vrijwilligers daar ook initiatief nemen om hun omgeving op te ruimen. 
De actie "Klaar is Kenia" wil hen daarbij graag ondersteunen. Steunt u deze actie ook? 
Ga snel naar website Klaar is Kenia!