Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Thema avond en Ledenvergadering 19 juni 2019 - 19.30u

't Mosterzaadje - Kerkweg 29 - Santpoort-Noord

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van ChristenUnie IJmond op

woensdag 19 juni 2019 om 19:30 uur,

Locatie ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort Noord.

Aansluitend van 20:00 uur tot 21:30 uur een Thema-avond over Sociale Gelijkheid.

En we praten u bij over de activiteiten van de CU binnen de lokale politiek.

 

Agenda Ledenvergadering

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Welkom en opening door de voorzitter
  2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 18 juni 2018 
  3. Financieel verslag 2018 incl. begroting 2019 en verslag kascommissie
  4. Voorstel benoeming nieuw lid van de Kascommissie Tim Karreman
  5. Rondvraag & Afsluiting

De documentatie ten behoeve van de agendapunten zullen voor u klaar liggen op 19 juni a.s.. Wilt u deze eerder inzien dan kunnen de stukken op uw verzoek worden nagezonden. U kunt ons e-mailen (reijer.kooij@ziggo.nl) of bellen (06-30327770)

Met vriendelijke groet,

Reijer Kooij (voorzitter) en Ries de Kogel (secretaris/penningmeester)

Thema Avond! Sociale Gelijkheid

Aansluitend aan de Ledenvergadering zal er van 20:00 uur tot 21:30 uur een Thema-avond worden gehouden, waarbij er een tweetal sprekers zal zijn.

  • Thobias Galenkamp zal een inleiding houden over Sociale Gelijkheid en zijn betrokkenheid bij het jongerenprogramma van de CU.
  • Frank Cornet houdt een inleiding over "De grote kracht van het kleine verschil".  Dichtbij, lokaal, betrokken en vanuit een christelijk verhaal. 
    Waar staat CU voor, maar ook wat kunnen we zelf doen. 
Lees verder

CU IJmond

Namens CU IJmond, tot woensdag 19 juni!

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts