Nieuwsbrief november 2021

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuwsbrief ChristenUnie IJmond november 2021

Het jaar loopt ten einde

Ook 2021 werd weer voor een belangrijk deel in beslag genomen door de Corona crisis. We worden er , ook als christenen en als politieke partij, in meegezogen. Begrijpelijk, want we kunnen nauwelijks aan de zijlijn blijven staan. Maatregelen die getroffen worden raken ons burgers allemaal. En wat zijn nu de juiste maatregelen? Daar zijn vele goede antwoorden op te geven. Uiteindelijk beslist een kabinet met instemming van de door ons gekozen (150) Kamerleden. En met die uitkomst moeten we het doen. Of dat nu voor ons een bevredigende uitkomst is of niet. Aanpassingen op beleid lopen via politieke lijnen. Daarbij hoeven we niet 1x per 4 jaar een stem te laten horen. Er zijn in een democratie vele wegen om een Kabinet en/of Kamer te informeren over wat wij vinden. Maar wel binnen de grenzen van onze democratische rechtsstaat. En wat wij altijd kunnen, misschien zelfs moeten doen en soms ook te weinig doen is te bidden voor onze overheid. Lees nog eens wat Paulus aan Timotheüs schrijft : ..” Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken. Ook voor koningen en alle mensen in de regering…” ( Basisbijbel 1 Timotheüs 2: 1 en 2).

Reijer Kooij

 

Ledenvergadering ChristenUnie IJmond

Op maandag 15 november jl. was het zover. De banketbakker zou de ledenvergadering in het Mosterdzaadje van een feestelijk tintje voorzien. Maar helaas ……. door de coronamaatregelen ging er een streep door de fysieke vergadering en de taartjes. Het werd een Zoom-meeting. Daar waren we de laatste twee jaar een beetje aan gewend geraakt. Met 16 deelnemende leden een mooie opkomst en een scherm vol. Nieuw was dat de deelnemers digitaal konden stemmen.

Reijer Kooij verraste de aanwezigen in zijn openingswoord met enkele mijmeringen rond de door hem gesignaleerde maatschappelijke en politieke verruwing. Geschreeuw wint het van goede argumenten. Voor christenen gelden andere oproepen:  “Alzo lief had God de wereld ….” en “Maar gij geheel anders …..”. Van daaruit willen we in Velsen politiek bedrijven.

Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Velsen stonden centraal. Die werden na korte discussie met overweldigende meerderheden door de aanwezige leden vastgesteld. Er zal weer een flyer met speerpunten worden gemaakt. Lijsttrekker Frank Cornet was al in de vorige ledenvergadering aangewezen. (In Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest zal CU niet deelnemen.)

Leen de Winter keek terug op de achterliggende 20 jaar, waarin hij 12 jaar als afdelingsvoorzitter en 8 jaar als gemeenteraadslid mocht dienen. Met aanvankelijke twijfels over zijn geschiktheid is hij in zijn rol gegroeid en ging hij het steeds leuker vinden. Ook het lezen van stukken. Na de komende verkiezingen gaat hij het stokje overdragen. De daarvoor klaarstaande ploeg vervult hem met enige trots.

Elsa Waljaard en Frank Cornet hadden beiden een korte inleiding over het verkiezingsthema Samen Recht Doen. Elsa zag in haar jaren als steunfractielid veel onrecht, zoals toeslagen, energie, wonen, schoolboeken. Met de bijbelse oproep in gedachten om gerechtigheid te doen, kon ze daarvan wel eens wakker liggen. Maar politiek handelen en handelen-als-christen moest gescheiden blijven (geen belangenverstrengeling). Dan legde ze weer een briefje in haar schaal met twee open handen. 

Frank haalde uit de geschiedenis van Velsen de Kanaalgravers aan en zag hun afhankelijkheid van liefdadigheid. In het heden moeten we die ene mens voor ogen houden. Naast het planten van meer “bomen van ontmoeting”, zal de CU zich op 3 speerpunten richten: armoede en schulden; betaalbare woningen; en duurzaam Velsen. De inleidingen brachten zomaar een gesprek tussen de deelnemers op gang.

Kortom: een rijk gevulde en geanimeerde ledenvergadering.

Ries de Kogel

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen Velsen 2022

Van Links naar rechts met de plaats op de kandidatenlijst ChristenUnie Velsen Gemeenteraadsverkiezingen 2022: 
Bram Verhagen (14), Frits Korf (4), Ries de Kogel (11), Rosa Barth (3), René Tromp (7), Frank Cornet (1 lijsttrekker), Leen de Winter (5), Benjamin Pel (6), Marianne de Kogel (9), Pieter Kroon (13), Elsa Waljaard (3), Reijer Kooij (8), Tim Karreman (10). Helaas niet aanwezig op de foto Klaas-Jan Knol (12)

Als bestuur maar ook als afdeling zijn wij bijzonder gezegend met zo een mooie groep mensen die God willen dienen en de ChristenUnie willen vertegenwoordigen.

CU top 3-1 3x4

Met Frank Cornet op plaats 1 en Elsa Waljaard en Rosa Barth op plaats 2 en 3 kunnen we de verkiezingen en de periode daarna met vertrouwen tegemoet zien. De andere genoemden willen graag hun steun geven om die missie te doen slagen!!

Aan u lezers van de nieuwsbrief willen wij vragen om Frank, Elsa en Rosa te dragen in uw gebed en God vragen voor een goede uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen om in Velsen het beeld van het Koninkrijk van God zichtbaar te mogen maken.

Frits Korf

 

Verkiezingsprogramma 2022-2026

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het nieuwe verkiezingsprogramma. Met de titel “Samen Recht Doen” sluiten we aan bij de landelijke campagne. In een tijd waarin veel verdeeldheid is staat de ChristenUnie voor “Samen”. Dit onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook dat de overheid pas goed functioneert als zij het samen doet met inwoners.
“Recht” omdat ieder mens telt, omdat we willen strijden tegen onrecht en om dat klimaat en schepping recht moeten worden gedaan.
“Doen” omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen en de daad bij het woord voegen.
In Velsen willen we elkaar ontmoeten, omdat we – met al onze verschillen – bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn.

Klik hierom het verkiezingsprogramma te lezen.

De komende tijd zullen we het programma samenvatten in een aantal aansprekende hoofdpunten die we op zullen nemen in een mooie flyer.

Even voorstellen: Rosa Barth

De essentie van politiek is voor mij de kunst van ons te verplaatsen in de ander, om te zien naar elkaar en samen te streven naar het beste voor een ieder.” 

Ik groeide op in Haarlem samen met mijn ouders, broertje en twee zusjes. Ik hockeyde, was kerkelijk actief en organiseerde jarenlang Sonrise in het Rozenprieel in Haarlem. Later groeide hier een jongerengroep uit voort, die ik met plezier begeleidde. Ik deed de opleiding Onderwijskundige wetenschappen in Utrecht, trouwde met Arjo Barth en samen kregen we drie dochters. In de periode 2014-2017 was ik steunfractielid voor de ChristenUnie in Haarlem. Fractievoorzitter Frank Visser heeft mij de kneepjes van het vak geleerd. 

In 2018 ging ik werken als adviseur leren en ontwikkelen bij gemeente Haarlem, eerst voor de afdeling Natuur- en Milieu Educatie en later voor HRM (Personeelszaken). Hier hield ik mij bezig met talentontwikkeling en strategisch personeelsbeleid. Nu werk ik bij SBB, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW. We zetten ons in voor een sterk MBO, zodat mbo-studenten uitzicht hebben op een baan en bedrijven de vakmensen krijgen die nodig zijn, nu en in de toekomst. Ik sleutel hiervoor aan de kwalificatiestructuur, specifiek voor de opleidingen binnen de techniek, de industrie en de bouw.  

In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit mijn gezin, familie en vrienden. Ook houd ik van hockeyen (ik speel bij Strawberries in Driehuis). Ik houd van gitaar spelen, ons huis mooi maken en nieuwe dingen leren. Graag stel ik mij verkiesbaar om recht te doen aan een ieder, die in de gemeente Velsen woont. Om op te komen voor hen die het moeilijk hebben, om onze natuur te beschermen, om Velsen nog aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken en te recreëren. Kortom, om het leven en het samen zijn: het sámen léven in Velsen.

Rosa Barth

Boom van Ontmoeting

Op initiatief van ChristenUnie Velsen is door Gemeente Velsen op het Kennemerplein in IJmuiden een boom met bankjes geplaatst, een plek van ontmoeting. De boom en bankjes staan er al een tijdje, maar de officiële presentatie was vertraagd. Dus op 1 oktober 2021 mocht wethouder Marianne Steijn de bankjes officieel in gebruik nemen. Hierbij las Sara van der Toorn haar gedicht, waarvan de eerste regels in de bankjes gegrafeerd staan.
Lees verder

Nieuws uit de Gemeenteraad

Op 4 november jl. is in de gemeenteraad de begroting 2022-2025 unaniem aangenomen. U kunt in mijn bijdrage (op de site van de ChristenUnie na te lezen) zien dat we als partij liever even pas op de plaats hadden gemaakt. Velsen heeft behoorlijk ingeteerd op het eigen vermogen en had wat ons betreft beter eerst eens een jaartje kunnen sparen zodat we weer wat weerbaarder zijn voor financiële tegenvallers in de toekomst. Gelukkig zaten er in de nieuwe investeringen redelijk wat CU punten dus zijn we niet dwars gaan liggen. We hebben een drukke tijd achter de rug. Frank Cornet en ik hebben ons veel bezig gehouden met het verkiezingsprogramma 2022-2026. Heel leuk om te doen maar ook heel intensief. Gelukkig zijn we ondersteund door behoorlijk wat meelezers. Ook het bestuur heeft een positief kritische blik over het eindproduct laten schijnen. Op 15 november hebben we op de ledenvergadering een positief besluit genomen over ons programma zodat we ons kunnen gaan richten op de speerpunten voor de verkiezingsfolder. Dankbaar ben ik met de 14 mensen die op de lijst willen staan. Bijzonder dat Elsa Waljaard op de 2e - en Rosa Bart op de 3e plaats willen staan. Rosa is tijdens de raadsvergadering van 25 november 2021 als steunfractielid beëdigd. Ikzelf ben bezig aan mijn laatste periode. Na 12 jaar bestuursvoorzitter en 8 jaar raadslid is het mooi geweest. Hoewel ik het werk voor de ChristenUnie nog iedere dag met heel veel plezier doe, draag ik met een gerust hart het stokje, straks in maart 2022, over aan Frank Cornet. Hij heeft zich de afgelopen jaren behoorlijk ingewerkt is er wat mij betreft helemaal klaar voor. Ook hoop ik dat Elsa en Rosa een kans krijgen uiteraard. Het zou heerlijk zijn voor Frank als we twee of drie zetels krijgen. We zijn er heel ontspannen in, het is in God’s handen.

Leen de Winter