Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief Februari 2017

VLOGGEN!

We zijn begonnen met Vloggen: korte filmpjes die aangeven waar we zijn en wat we daar doen. Dit geeft een snelle impressie in woorden en beeld. Een uitprobeersel om te kijken of dit aanslaat. Volg ons via Facebook of Youtube.

 

Netwerkavonden

We hebben in oktober en november 2016 opnieuw 3 netwerkavonden georganiseerd. De opzet van de netwerk-avonden is een initiatief om te bekijken of dit meer betrokkenheid geeft bij de burgers/leden.

De eerste ronde, afgelopen januari en februari 2016, werd goed bezocht. Deze tweede ronde werd veel minder bezocht. Misschien was het in een te drukke periode voor de mensen (okt, nov) of misschien zat het te dicht op voorgaande netwerkavonden. Hoe dan ook, we hebben wel zeer goede netwerkavonden gehad waarin we onder meer met elkaar hebben gesproken over duurzaamheid, de havens, de industrie, het wegen-netwerk en de toegankelijkheid van Velsen.

We hebben de netwerkavonden geëvalueerd en zullen de volgende ronde niet te snel laten volgen maar waarschijnlijk plannen zo rond begin 2018.

Elsa

 

Grenzen Verleggen

Op woensdagavond 2 november 2016 organiseerde de Rabobank IJmond samen met de OVIJmond, in het Tata Steel congrescentrum een bijeenkomst over ‘Grenzen verleggen’.

IJmond is een veelzijdige regio. De combinatie van industrie, wonen en natuur zorgt voor uitdagingen én kansen. Alleen door samen te werken kunnen deze effectief worden opgepakt.

Onder leiding van niemand minder dan Jort Kelder werd het gesprek aangegaan over hoe we samen de leefomgeving en de economie in de IJmond kunnen versterken. Als basis voor deze dialoog diende de uitkomsten van het nieuwe “Kracht van de IJmond-onderzoek” en de “Regionale Staalagenda 2020”. Een boeiende avond leverde dit op met enige honderden aanwezigen waaronder (steun) raadsleden uit de Gemeenteraad van Velsen ( Leen de Winter en Elsa Waljaard)) en ook bestuursleden van politieke partijen (met o.a. Ries de Kogel en Reijer Kooij van de CU-Velsen).

Reijer

 

IJmond Circulair – Over duurzaamheid

“Een congres met een mooie kreet: “Circulaire economie’. Dat zei mij niet zoveel", aldus Elsa. "Ik had wel begrepen dat het zou gaan over Duurzaamheid, milieu, onze planeet de aarde, onze omgeving en industrie. De dag werd als gastheer geleid door Dolf Jansen. Dat maakte dat het trieste toekomstperspectief toch een beetje werd opgelicht met een lach.

Tja, wat kan ik er van zeggen? We hebben goede sprekers gehad en diverse seminars bezocht. En ik was onder de indruk. Want wat hebben we met z’n allen de planeet al een heel eind vernield en wat doen we er nog weinig aan om erger te voorkomen. Nederland loopt achter als het gaat om verduurzaming. En het is te kort door de bocht om daar de Overheid de schuld van te geven.

Deze dag heeft mij vooral gesterkt meer naar mezelf en mijn eigen dagelijkse handelen te kijken. En daarnaast mij actiever in te gaan zetten voor een duurzaam milieu. Voor herstel van de schepping. Het is onze verantwoordelijkheid die we van God hebben ontvangen. Of, laat ik het dichter bij mezelf houden, mijn verantwoordelijkheid die God mij heeft gegeven.

 

vervolg hieronder.....

 

Duurzaamheid en mijn eigen handelen

Ik was aanwezig bij een seminar waarin werd verteld hoe België bezig is met een landelijke aanpak en ook hiervan was ik onder de indruk. Het kan dus wel.

Misschien sprak de eind-conclusie mij nog het meeste aan: ‘Je kunt dit alleen veranderen als de mens met zijn/haar hart verandering wil. Want het kost je iets. Tijd, geld, moeite.'

Het denken dat altijd maar gericht is op meer consumeren, meer verdienen, meer bezit, meer kleren, meer vakanties, meer geld….dat moet veranderen. Klinkt bijna Bijbels: “Wordt vernieuwd in uw denken” – Rom 12:2.  Ze eindigden met het voorbeeld van de Titanic en de Ark. “Professionals build the Titanic, amateurs build the Ark”….. Het hart is belangrijker dan perfecte kennis. Ik moest mijzelf inhouden om niet heel hard ‘AMEN”! te roepen."

Elsa

Duurzaamheid, groen en zorg voor het milieu

Naar aanleiding van het Congres over duurzaamheid hebben we besloten om nu niet alleen maar van alles te roepen over duurzaamheid maar de figuurlijke ‘schoen’ aan te trekken.

Wat weten wij over duurzaamheid en hoe worden de inwoners van Velsen actief betrokken? Wat gebeurt er zoal op dit vlak?

Leen en Elsa zijn langs geweest bij de winkel Du-Dock op Plein 1945 in IJmuiden. Een zeer interessante winkel waar je allerlei informatie kan krijgen over duurzaamheid.

We gaan ons verder verdiepen in dit thema en voelen het als onze verantwoordelijkheid om meer aandacht te schenken aan het zorgen voor ons milieu. Wordt vervolgd.

 

Leen en Elsa

 

Statushouders

Als Christen Unie Velsen staan we o.a. voor een eerlijke spreiding van statushouders. We willen de ze welkom heten en een goede spreiding van statushouders over heel Velsen komt iedereen ten goede. In een onderling gesprek begon bij Leen en Elsa eigenlijk de interesse te groeien om nu vooral eens verder te kijken en de mens te zien, die hier komt wonen. Maar ook te kijken naar het verloop van het proces als ze eenmaal hier mogen blijven. Hoe gaat de inburgering? Hoe worden ze begeleid? Worden ze geholpen met hun trauma’s en is er een duidelijk plan om te zorgen voor een goede inburgering? Als inburgering niet goed gaat, kunnen de consequenties over enkele jaren zichtbaar worden. Migranten die de taal niet spreken, geen werk kunnen vinden, blijven hangen in hun eigen cultuur en niet intergreren. Dat kan problemen veroorzaken. 

In december hebben Leen en Elsa Vluchtelingenwerk bezocht, zijn ze langs geweest bij inburgeringslessen, hebben ze gesprekken gehad met statushouders en is Elsa langs geweest in een kerk waar ze deze mensen helpen bij o.a het vertalen van brieven die veelal in het Nederlands worden geschreven en waar ze niets van begrijpen. Het rapport van de mislukte inburgering kwam enkele weken geleden uit maar wij hebben met eigen ogen gezien hoe moeilijk het is voor de statushouder om zijn/haar weg te vinden en dat er veel niet duidelijk is. Het is helder geworden dat er te weinig (over)zicht is op het inburgeringsproces.

Als individu kunnen we actief meehelpen. Maar vanuit de politiek vraagt dit meer controle en zullen wij ons meer gaan verdiepen en vragen stellen over dit hele proces.

Leen en Elsa

Tweede Kamer Verkiezingen 15 maart 2017

Op 15 maart mogen wij weer stemmen voor de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer.

Als ChristenUnie voelen wij ons sterk vertegenwoordigd door onze fractie in de Tweede Kamer onder leiding van Gert-Jan Segers. Als lokale afdeling hopen en bidden wij dat de fractie uitgebreid mag worden met enkele zetels. ChristenUnie heeft bewezen dat je als kleine fractie het verschil kan maken. Er wordt geluisterd naar onze mening en in menig besluit was de stem van de ChristenUnie doorslaggevend de afgelopen vier jaar. Dit mede ook dankzij een constructieve houding waarin gedoogd is waar gedoogd kon worden. Ik denk dat wij als christenen dankbaar mogen zijn dat wij in onze opvoeding meegekregen hebben dat stemmen een voorrecht is en wij ons dus ook nog steeds bewust zijn dat stemmen een must is. Dat maakt de achterban van de ChristenUnie ook zo trouw. Mag ik jullie uitnodigen te bidden om een mooie uitslag zodat Gods koninkrijk nog meer zichtbaar mag worden in ons land, ook door de politiek heen ?

Leen

 

LEDEN vergadering 27 maart 2017

Aftrap voor de lokale verkiezingen             

Net na de verkiezingen voor de Tweede Kamer, hopen we op maandag 27 maart a.s. de voorjaars-ledenvergadering van de afdeling IJmond te houden.

Locatie: 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord.

Aanvang: 20.00 uur.

Leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Zet het alvast in de agenda.

In deze vergadering zullen we 

* terugblikken op de CU-resultaten bij de 2e Kamerverkiezingen zowel landelijk als lokaal,

* terugblikken op enkele hoogte-, diepte- en speerpunten uit het afgelopen jaar in de lokale politiek.

* de officiële aftrap beleven van het lokale verkiezingsjaar in de aanloop naar de verkiezing van de nieuwe gemeenteraden op 21 maart 2018. Daarbij komen aan de orde de plannen in de gemeenten van ons werkgebied, de commissies die zich gaan bezighouden met de programma’s en de werving/selectie van kandidaten, en de voor-/nadelen van het aangaan van een mogelijke lijstverbinding.   

* De resultaten van de leden-enquête bespreken  

Zoals gebruikelijk zullen we in de voorjaarsvergadering ook aandacht besteden aan enkele huishoudelijke zaken, zoals het financiële en het activiteitenverslag, de resultaten van de kascontrole en het voorstellen van enkele nieuwe mensen in (steun)fractie en bestuur.

Voor de ledenwerving gaan we: “OP NAAR DE 100!”

Ries

 

Burgertop

Zaterdag 11 februari vond de Burgertop plaats in IJmuiden. Een unieke bijeenkomst waar burgers met elkaar in gesprek gingen en hun ideeën mochten aandragen voor gemeente Velsen. Geen overheidsbemoeienis maar out-of-the-box mogen roepen en bedenken. Alle ideeën zijn genoteerd en verzameld en hopelijk komen hier frisse samenbindende acties uit voort: hetzij door de burgers, hetzij door overheid, of gewoon met elkaar. 

Leen en Elsa hebben in een eerder stadium een 'proef-dag' van de Burgertop meegedraaid en waren zeer enthousiast over de werkwijze en de opzet van het geheel. De politieke arena verandert en het is goed daarin mee te bewegen.

Enkele leden van de ChristenUnie hebben deze dag bijgewoond en waren erg enthousiast over de opzet en de ruimte om hun verhaal en/of idee door te geven en het heeft hun inzichten verrijkt.

Elsa

 

Hei-dag

....op een industrieterrein.

Afgelopen 4 januari hadden wij als bestuur en fractie onze eerste hei-dag op het industrieterrein in de Waardepolder. Een bevriend bedrijf stelde ons bijna kosteloos zijn pand beschikbaar. We hadden een geweldig vruchtbare dag. Natuurlijk hebben we terug gekeken, wat ging goed het afgelopen jaar en wat kan beter. Een van de hoogtepunten vonden wij de 7 netwerkavonden in de wijken. Bijzonder was de sfeer, de zakelijkheid maar ook de verbondenheid met elkaar in God.

Ook lokaal ervaren wij dat we, ondanks de ene zetel, gehoord worden, dat andere partijen onze mening willen horen en dat de samenleving ons weet te vinden. Ook de media haken nog steeds heel vaak in op wat wij als ChristenUnie vinden van bepaalde zaken. Komend jaar zullen wij gaan proberen nog beter te communiceren met onze achterban. Ook de site zal actueel blijven middels o.a. een maandelijks verslag van de raadsvergadering en wat daarin onze rol was. Verder hebben we afspraken gemaakt hoe de tijdsplanning naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 er uit gaat zien. Er moet weer een hoop gebeuren: we gaan mensen voor op de lijst benaderen (u mag u ook zelf aanmelden bij één van ons), verkiezingsprogramma schrijven, campagne bedenken enz, enz. Al met al een dag waar we een traditie van proberen te maken. Erg vruchtbaar !

 Leen

Voorstellen: Fred Tromp

Fred draait sinds enkele maanden met ons mee om te bekijken of hij eventueel wil instromen als steunfractielid.

"Ik ben Fred Tromp en op dit moment 39 jaar oud en in 2010 getrouwd met een IJmuidense met als gevolg dat ik halverwege augustus dat jaar in IJmuiden ben komen wonen. Daarvoor heb ik heel mijn leven in de stad Groningen gewoond. Na een periode waarin ik erg aan de nieuwe situatie moest wennen ben ik het nodige vrijwilligerswerk gaan doen. Ik ben eerst barvrijwilliger in buurthuis de Dwarsligger geweest en daar in aanraking gekomen met mensen die lid waren van een Wijkplatform. Via verschillende omzwervingen ben ik uiteindelijk lid geworden van Wijkplatform IJmuiden Zuid. Daarnaast ben ik lid van de cliëntenraad van een grote GGZ-instelling in Amsterdam, te weten Arkin. Verder ben ik sinds 2011 lid van de WMO-raad van de gemeente Velsen. Ik vind het bezig zijn met beleidswerk erg leuk, hetgeen in mijn ogen ook raakvlakken heeft met de politiek. Na aanwezig te zijn geweest bij een netwerkavond van de ChristenUnie in Velserbroek eind november vorig jaar, wat erg leuk was, is mijn interesse voor de politiek gewekt. Bovendien ben ik belijdend lid van de Petrakerk in IJmuiden en de laatste tijd veel bezig met mijn geloof. Hoewel ik al heel mijn leven lid ben van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heb ik het gevoel pas aan het begin te staan van hopelijk een nieuw geloofsbegin. Vandaar mijn keus voor de ChristenUnie." 

 Fred

Fractie en Bestuur CU Velsen/IJmond

U kunt ons bereiken via Facebook, of per email: fractie@velsen.christenunie.nl 

En sinds kort hebben we ook onze eigen Instagram account!

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts