Nieuwsbrief maart 2022

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuwsbrief maart 2022

De Gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons. In Velsen hebben wij onze zetel weten te behouden. Daar zijn wij dankbaar voor. Het aantal stemmers op de ChristenUnie is sinds 2006 niet zo hoog geweest.

Er hebben ruim 1200 inwoners van Velsen op de ChristenUnie gestemd. Wanneer er nog 250 stemmen meer op de ChristenUnie waren uitgebracht hadden wij zelfs een 2e zetel behaald.

Dankbaar zijn wij ook voor de 8 jaar van Leen de Winter als ChristenUnie raadslid in de Gemeenteraad van Velsen. In Frank Cornet vinden wij een uitstekende opvolger.

Op dinsdagavond 29 maart 2022 wordt in de Gemeenteraad van Velsen onder meer afscheid genomen van Leen en op woensdag de 30e maart zal Frank als nieuw raadslid worden geïnstalleerd. Wij wensen Frank God`s zegen toe in zijn raadswerk.

En u, leden van de ChristenUnie IJmond, willen wij bedanken voor uw trouw, gebed en ook financiële steun. Het is goed te weten dat de fractie, kandidaten die op de kandidatenlijst hebben gestaan en ook het bestuur door onze leden gesteund worden.

Reijer Kooij

Voorzitter Bestuur ChristenUnie IJmond

Uitslag Velsen

Hierbij de zetelverdeling na de gemeenteraadsverkiezingen in Velsen 16 maart 2022. 

Uitslag GR2022