Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief IJmond - MEI 2019

Inleiding

Het is alweer even geleden dat we u geïnformeerd hebben over de ontwikkelingen van de lokale politiek: ChristenUnie Velsen en Heemskerk. Een korte terugblik en vooruitblik, met name richting 19 juni: de datum van de ledenvergadering met aansluitend een thema-avond voor leden en geïnteresseerden. 

 

TROTS op Velsen! - Leen de Winter

"Dat ben ik nog steeds. Regelmatig word ik erbij bepaald wat een voorrecht het is om raadslid namens de ChristenUnie in deze mooie gemeente te zijn.

Vorige week bijvoorbeeld ben ik bijgepraat over de plannen voor de Kustplaats IJmuiden aan Zee. Prachtig gaat het worden: een nieuw centrum, nieuwe woningen en een iconisch gebouw (BRAK) waar alles over zon, zee, wind en water gaat worden verteld. Zeer verheugd was ik te horen dat het PieterVermeulenMuseum daar een zeer prominente rol krijgt toebedeeld.

Dan natuurlijk de nieuwe zeesluis. Imposant !! Jammer dat de sluisroute nog twee jaar dicht blijft. Dit heeft alles te maken met het feit dat de veiligheid niet te garanderen is.

Wat ons zorgen baart, is de uitstoot van fijnstof via Harsco (TATA). Ik wacht op dit moment op de antwoorden op raadsvragen die ik onlangs over dit onderwerp heb gesteld. U kunt ze binnenkort lezen op onze site.

Nieuw is dat u op de site van de gemeente Velsen voortaan kunt lezen wat mijn stemgedrag binnen de raad is geweest. 

Dankbaar ben ik nog steeds met de inzet van Frank Cornet en Elsa Waljaard als steunfractieleden, zij gaan er echt 100% voor.

Vorige maand hadden we als fractie en bestuur weer een hele fijne heidag. Altijd goed om op deze manier samen een dag op te trekken, te delen en te bidden. We voelen ons echt verbonden met elkaar door Hem.

Ik kijk weer uit naar de periode die voor ons ligt. Dank voor uw steun"

Leen de Winter

Lees verder

"Hei-dag" Bestuur en Fractie

Altijd weer fijn om een hele dag met elkaar door te brengen en tijd te nemen voor elkaar, voor inhoudelijke gesprekken, voor gebed. Dit keer kwamen we samen in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat in IJmuiden. En hebben we heerlijk geluncht bij de Kop van de Haven. 

Timo Joosse

Timo (vertegenwoordigt gemeente Heemskerk) stond net als een aantal andere CU leden uit IJmond op de Kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Even was er sprake van een 2e zetel maar het bleef bij 1 zetel in de Provinciale Staten. Timo stond op plaats 7 voor de Provincie. Het is nog afwachten of er plaats voor hem komt als steunfractielid.

Uiteraard blijft hij zich inzetten voor Heemskerk, in de hoop dat de CU tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wél die zetel in de Gemeenteraad zal behalen. Mocht u mensen kennen die vanuit Heemskerk mee willen doen/denken, laat het weten!

Op dit moment is Timo fractie-assistent in de gemeente Zaanstad. Hij zegt daarover: ”Het is erg interessant en mooi om te doen. En ik doe het graag voor Hem wie alle Eer en Glorie toekomt!”

Aantal leden van de afdeling IJmond weer gegroeid

De afdeling IJmond is een ledenvereniging. Ook in 2018 is het ledental weer gegroeid. Daar zijn we blij mee. Iets minder spectaculair dan in de twee voorafgaande jaren, mochten we vorig jaar 7 nieuwe leden verwelkomen (in 2017 waren dat er 20). Door opzegging en verhuizing moesten we afscheid nemen van 4 leden (in 2017: 3), zodat we per saldo met 3 leden groeiden tot 108 leden eind 2018. In de illustratie ziet u de verdeling van het ledenaantal over de 5 gemeenten, die onder de afdeling IJmond vallen.

Contacten CU Afdelingen

De ChristenUnie is een politieke partij die bestaat uit ruim 25.000 leden. De partij kent daarnaast vele honderden afdelingen. De CU IJmond is één van die afdelingen. Daaronder vallen de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Ten noorden daarvan is de afdeling Alkmaar. Ten zuiden hebben we de afdelingen Haarlem en Haarlemmermeer. Met deze laatste 2 afdelingen is sinds kort wat nauwer contact. Op 4 februari jl. werden de Fractie en het Bestuur van de CU IJmond uitgenodigd op het stadhuis van Haarlem voor een ontmoeting met deze 2 afdelingen. Dat leverde een waardevolle avond op met inhoudelijke discussie, kennismaking en de wens elkaar weer te ontmoeten. Dat gaat gebeuren op 17 juni a.s. De CU IJmond is dan gastheer op het stadhuis in IJmuiden.

Lid worden?

Kent u iemand in uw nabije omgeving (ook huisgenoten!), die op de ChristenUnie stemt en nog geen lid is? Op de landelijke website kun je lezen waarom dat van belang is en wat het inhoudt: https://www.christenunie.nl/welkom.

Lees verder

19 juni BIJEENKOMST + Ledenvergadering

Op 19 juni zullen we een ledenvergadering hebben met vanaf 20.00 een open avond voor leden en geïnteresseerden. Locatie en Thema zijn nog een verrassing. U hoort daarover zo spoedig mogelijk.

Locatie:
Aanvang ledenvergadering 19.00u

Aanvang thema-avond       19.45u - inloop en 20.00u start

We hopen u 19 juni te ontmoeten

Namens Fractie Velsen: Leen, Frank, Elsa, namens Bestuur IJmond: Ries, Reijer, Frits en namens Heemskerk: Timo

 

Veel zegen!

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts