« Terug

Regiovisie Jeugdhulp

regio jeugdhulp.pngvrijdag 17 september 2021 14:14

regio jeugdhulpDonderdag 16 september was er een sessie over de Regiovisie Jeugdhulp. 

Een belangrijk onderwerp: steeds meer jongeren (en hun ouders) doen een beroep op jeugdhulp. Dit betekent dat er veel problemen zijn onder jongeren, maar ook dat dit leidt tot steeds hogere kosten voor de gemeente Velsen. 

Velsen gaat nu met een hele regio, van Heemskerk tot Heemstede (zie kaartje) de jeugdhulp opnieuw inkopen bij allerlei zorgaanbieders, groot en klein. 
Dit kan zijn voor relatief beperkte begeleiding tot zeer complexe zorgvragen. De regiovisie Jeugdhulp vormt de basis voor deze inkoop. 

Om tot goede afspraken te komen wordt de dialoog aangegaan met verschillende aanbieders. Daarom is nog niet alles dichtgetimmerd in de regiovisie. 

ChristenUnie Velsen vindt het heel belangrijk dat duidelijk wordt hoe de kwaliteit wordt bewaakt en hoe de geleverde hulp door de clienten wordt ervaren. Daarnaast is het voor iedereen belangrijk dat gestuurd kan worden op de effectiviteit van de behandelingen, immers hoe succesvoller een behandelmethode, hoe meer clienten (voor hetzelfde geld) geholpen kunnen worden en hoe korter de wachtlijsten zijn. 
We willen dus inzicht in kwaliteit, effectiviteit, wachtlijsten en kosten, maar tegelijk mag dit ook weer niet leiden tot een enorme administratieve rompslomp voor de behandelaars. 
We zijn erg benieuwd dit in overleg tussen gemeente en behandelaars verder wordt uitgewerkt. 

De ChristenUnie ziet echtscheidingen als belangrijke oorzaak van problemen in het gezin. Dit staat ook in de visie: in 80% van de zaken in de jeugdbescherming en jeugdreclassering speelt scheidingsproblematiek. In de visie lijkt het alsof echtscheidingen er nou eenmaal bij horen. We missen een aanpak die echtscheidingen voorkomt. Hoe ondersteunen we ouders in het gezond houden van hun relatie en daarmee het bieden van een veilige plek voor jongeren om op te groeien.
En Als er dan een echtscheiding komt is begeleiding natuurlijk ook belangrijk om vechtscheidingen te voorkomen.

ChristenUnie ziet natuurlijk graag dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van jeugdhulp, omdat de jeugd lekker in hun vel zit. Gelukkig ziet de wethouder ook mogelijkheden om in de toekomst middelen te verschuiven van jeugdhulp naar  jeugdwerk om zo ook preventief te werk te kunnen gaan, door verslavingsproblemen te voorkomen, door te sporten, door lichamelijk én mentaal gezond te leven. 

In de komende raadsvergadering wordt deze visie waarschijnlijk als een hamerstuk goedgekeurd, maar we zullen als ChristenUnie goed volgen of deze afspraken die we voor de verdere uitwerking vanavond met elkaar hebben gemaakt worden nagekomen. 

« Terug