« Terug

Beleidskader Participatie

Uitdaagrechtvrijdag 17 september 2021 14:04

De sessie op 16 september 2021 begon met inspreker Lilian Schenk van Wijkplatform IJmuiden-Zuid namens alle wijkplatforms. De wijkplatforms merken dat ondersteuning door de gemeente (via een relatiemanager) is weggevallen en vragen zich af hoe de gemeente de rol van de wijkplatforms ziet.

Wethouder Diepstraten gaf aan dat wijkplatforms voor de gemeente belangrijk zijn en blijven, maar dat de relatiemanager helaas is vertrokken. De gemeente zoekt nog naar een andere invulling hiervoor.

Vervolgens zijn we in het concept beleidskader Participatie gedoken aan de hand van vier vragen.

ChristenUnie vindt Wijkgericht werken heel belangrijk. Hier kunnen digitale enquêtes worden gehouden, maar hier mag het niet bij blijven. ChristenUnie benadrukt dat iedereen, jong of oud, laaggeletterd, anderstalig of digibeet ook mee moet kunnen doen en betrokken moet worden om een goede afspiegeling te krijgen.

Een initiatief kan van verschillende kanten komen en elk heeft eigen vormen van participatie:

a) initiatief gemeente (bijv. bouwplannen)
b) andere initiatiefnemer (bijv. projectontwikkelaar)
c) inwoners met goede ideeën (o.a. uitdaagrecht, of plannen voor de buurt)

Als er vanuit inwoners positieve energie is, vindt ChristenUnie het belangrijk dat daar ook een positieve energie vanuit de gemeente tegenover staat. Dat duidelijk is bij wie je moet zijn met je initiatief, dat duidelijk is hoe het proces verloopt en hoe lang die duurt en dat je met de gemeente tot duidelijke afspraken komt (of dat duidelijk is waarom het níet kan).

De wethouder en de ambtenaren gaan hier verder mee aan de slag en het komt zeker weer terug.

« Terug