« Terug

Financiële duidelijkheid #Brak

Logo Brak!donderdag 25 juni 2020 22:37

Bij de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2020 in de raadsvergadering van 25 juni heeft ChristenUnie Velsen met een groot aantal andere partijen duidelijkheid gevraagd over de financiën van #Brak!.
Het door ChristenUnie ingebrachte amendement werd (na een wijziging) unaniem aangenomen.

#Brak! is het natuur- en educatiecentrum dat in combinatie met het Pieter Vermeulen Museum moet verrijzen in IJmuiden aan Zee. Het plannen maken hiervoor loopt al vele jaren en heeft vanaf 2013 al ca 700.000 euro gekost. En voor het realiseren van het plan is nog eens 2,9 miljoen euro gereserveerd. 

ChristenUnie Velsen maakt zich al geruime tijd zorgen over de voortgang en de kosten van dit project en de positie van Pieter Vermeulen Muesum hierin. Daarom voeren we al geruime tijd gesprekken met medewerkers en bestuurders van het Pieter Vermeulen Museum, met betrokken ambtenaren en met de wethouder. 

Inmiddels is er sinds kort één directeur voor zowel #Brak! als het Pieter Vermeulen museum. 

In de bestuursrapportage gaf het college van burgemeester en wethouders nu aan dat nog eens € 60.000 extra nodig is voor #Brak. Dit was voor ChristenUnie en vele andere fracties onbegrijpelijk.  

Daarom hebben we vragen gesteld en met een amendement voorgesteld om de € 60.000 pas beschikbaar te stellen als er een goed en sluitend plan ligt. 

De wethouder gaf in de vergadering aan dat uitstel van beschikbaar stelling tot grote problemen zal leiden bij de uitvoering van programma's in de zomer. 

Daarom is het bedrag via een amendement bijgesteld naar € 30.000, maar wel met de toezegging dat in septemnber  de plannen beschikbaar zullen zijn en er vóór de behandeling van de begroting van 2021 een advies ligt of we kunnen doorgaan met dit plan. 

Dit amendement werd na een debat van twee en een half uur unaniem aangenomen. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2020-10 Gewijzigd Amendement CU-1e Burap-Brak.pdf188,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug