« Terug

Digitale beraadslaging en besluitvorming

Digitale besluitvormingzaterdag 04 april 2020 20:01

In de Gemeente Velsen is het voornemen de sessie van 8 april en de volgende Raadsvergadering van 23 april digitaal te laten plaatsvinden. Deze week werd bij de Tweede Kamer de “ Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba” ingediend.

Om in de huidige uitzonderlijke situatie (de uitbraak van het corona-virus ), waarbij fysieke aanwezigheid tijdens vergaderingen slechts (zeer) beperkt mogelijk is, toch de continuïteit van het bestuur te kunnen waarborgen, wordt in deze wet tijdelijk voorzien in de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen door de volksvertegenwoordigende organen via videoconferencing. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel inmiddels aangenomen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer dit voorstel volgende week behandelen.

« Terug