« Terug

Onderzoek Fietsersbond: ChristenUnie Noord-Holland beste programma

20190308 FIETSERSBOND.jpgvrijdag 08 maart 2019 14:10

De Fietsersbond heeft de verkiezingsprogramma`s van de politieke partijen onderzocht.

Op de site staat daarover : " Uit de inventarisatie blijkt dat er op provinciaal niveau veel aandacht is voor de verbetering van het fietsnetwerk, zowel voor de dagelijkse fietser als voor recreatief fietsen. De aanleg van snelfietsroutes wordt het meest genoemd, mede door de opkomst van de elektrische fiets en de speedpedelec. Er is ook veel aandacht voor verkeersveiligheid en specifiek voor fietsveiligheid. Verder pleiten veel partijen voor uitbreiding van fietsparkeerplekken bij ov-knooppunten, goede fietsbereikbaarheid van ov-haltes en beschikbaarheid van deelfietsen bij stations en haltes".

Bij de beste programma's staat: " Verreweg de beste programma’s zijn die van de ChristenUnie in Noord-Holland en GroenLinks in Gelderland. Deze programma’s verdienen het etiket uitstekend. Goed zijn de programma’s van de ChristenUnie in Overijssel ; D66 in Gelderland, Zuid-Holland en Groningen; GroenLinks in Utrecht en Overijssel en de PvdA in Overijssel".

« Terug