Begroting 2019 Gemeente Velsen

Begroting.jpgdinsdag 04 december 2018 20:43

Op 9 november jl. werd in de Gemeenteraad over de begroting voor 2019 gesproken. Wat houdt dat in. Zie hierover de info op de site van de Gemeente Velsen:

" De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er staat in waar de gemeente het komend jaar geld aan wil uitgeven en waar de inkomsten vandaan komen. De Begroting 2019 is gebaseerd op de perspectiefnota 2018 die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld. De in maart gekozen raadsleden hebben een raadsakkoord vastgesteld waarin zij een aantal belangrijke thema’s hebben benoemd voor de komende periode. Tijdens de sessies op 13 september en 18 oktober zijn de eerste concrete voorstellen van de uitwerking van het raadsakkoord besproken en gaf de raad een oordeel over de Begroting 2019. Tijdens de raadsvergadering lichten de fracties hun standpunten over de begroting toe. Daarna worden mogelijke wijzigingen of voorstellen toegelicht. Het college van burgemeester en wethouders geven hun reactie. Vervolgens debatteren de raadsleden over de mogelijke wijzigingen en voorstellen en stelt de raad de Begroting 2019 vast" .

De bijdrage van Leen de Winter kunt u hier nalezen.

« Terug

Reacties op 'Begroting 2019 Gemeente Velsen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.