Actueel Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

De ChristenUnie wenst u Gezegende Kerstdagen en een hoopvol 2017

kerstgroet+websitezaterdag 24 december 2016 14:10 De ChristenUnie wenst u Gezegende Kerstdagen en een hoopvol 2017 lees verder

"PVV, Forza en lokalen beheersen peilingen IJmond"

potloden pexels-photo-194098woensdag 23 november 2016 19:06 Onder deze kop publiceerde de IJmuider Courant vandaag de uitslag van een tussentijdse peiling. Hoe zou de verdeling van de 33 zetels in de Gemeenteraad van Velsen zijn geweest inden er nu verkiezingen zouden worden gehouden?. lees verder

Statushouders in Velsen

Gemeente Velsendinsdag 22 november 2016 17:56 Onderstaand bericht staat vanaf 22 november 2016 op de site van de Gemeente Velsen:

" In de afgelopen maanden is er gezocht naar tijdelijke locaties om ruim 80 statushouders te kunnen huisvesten (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Het is nu gelukt om vier locaties te vinden in verschillende woonkernen van onze gemeente.
Het gaat om gebouwen die nu niet meer gebruikt worden waarvoor ze ooit bedoeld waren, zoals scholen en kinderdagverblijven.

Samen met woningcorporatie Velison Wonen worden deze gebouwen nu snel geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting. Statushouders kunnen zo een start maken met inburgering en integratie in onze Velsense samenleving". lees verder

Tussentijdse peiling Gemeenteraad

peilingvrijdag 18 november 2016 10:14 In maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen, en dus ook de ChristenUnie, zijn benieuwd hoe zij er voor staan indien er nu al Gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden. Wilt u uw stem laten horen? Dat kan door naar de volgende site te gaan: lees verder

"Leen de Winter van ChristenUnie wil spreiding statushouders over vijf kernen"

Leen de wintervrijdag 18 november 2016 08:52 In bijgaand artikel in Huis aan Huis geeft Leen de Winter zijn visie op de plaatsing van statushouders in de Gemeente Velsen. lees verder

Concept Verkiezingsprogramma ChristenUnie

20161014 Verkiezingsprogrammazaterdag 15 oktober 2016 14:44 Op vrijdag 14 oktober jl. maakte de ChristenUnie het (concept verkiezingsprograam bekend. Op de website van de ChristenUnie staat daarover o.m.: Het ChristenUnie verkiezingsprogramma legt de ... lees verder

Huisvesting Statushouders: en hoe nu verder?

20160928 NewToHollanddonderdag 29 september 2016 13:41 Van de zijde van de Gemeente Velsen is het al maanden oorverdovend stil rond de huisvesting van statushouders. DE CU dient vanavond samen met Velsen Lokaal een motie in. In de toelichting ... lees verder

Brief CU steunfractie aan Minister Blok

Minister Blokzaterdag 16 juli 2016 10:36 Dinsdag 12 juli jl. besteedde Eenvandaag aandacht aan het tekort aan sociale huurwoningen, en dan met name in de Randstad. Wooncorporaties, de Woonbond en de VNG hebben de handen ineen geslagen en... lees verder

Perspectiefnota

Perspectiefwoensdag 13 juli 2016 21:36 Leen de Winter heeft op 30 juni 2016 in de Gemeenteraad gesproken n.a.v. de Perspectiefnota. Zijn bijdrage vindt u hier. lees verder

Komst statushouders naar Missiehuis Driehuis onzeker

Missiehuis Driehuismaandag 23 mei 2016 21:39 De komst van statushouders naar het Missiehuis Driehuis is onzeker of gaat wellicht niet door. Dit heeft te maken met de starre houding van de Rijksvastgoeddienst in het overleg over de beschikbaarstelling van het Missiehuis. Dit schrijven B & W in een brief aan Minister Plassterk van 17 mei 2016. lees verder

Koninklijke onderscheiding Bram Verhagen

100_1169donderdag 21 april 2016 22:11 Vandaag heeft Bram Verhagen (74) op het stadhuis van IJmuiden een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding is aan Bram uitgereikt vanwege zijn grote verdienste als vrijwilliger, niet alleen voor de ChristenUnie, maar ook voor tal van maatschappelijke en kerkelijke activiteiten. Het Bestuur van de ChristenUnie heeft ook naar Bram toe alle waardering uitgesproken voor zijn inzet voor de ChristenUnie en haar voorgangers gedurende meer dan 40 jaar. lees verder

Frank Dales (59) wordt de nieuwe Burgemeester van Velsen

Frank Daleszondag 03 april 2016 12:23 Frank Dales wordt de nieuwe Burgemeester van Velsen. Op 19 april a.s. wordt de heer Dales geïnstalleerd in de Gemeenteraad van Velsen. De benoeming kwam tot stand op basis van een unanieme ... lees verder

Referendum associatieverdrag Oekraïne

Topbanner+vlaggen+Europa+944x390dinsdag 01 maart 2016 21:50 OP 6 APRIL a.s. wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Door het verdrag wordt handel drijven met Oekraïne gemakkelijker, al vrezen ... lees verder

2e Netwerkavond ChristenUnie in IJmuiden

CU Netwerkavond 2016 IJmuidendonderdag 11 februari 2016 23:13 Donderdag 4 februari jl. vond de 2e Netwerkavond van de ChristenUnie plaats, dit keer bij BK Ingenieurs in IJmuiden. Ook dit keer was er weer alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de ... lees verder

’Rekenkamer Velsen moet onafhankelijk zijn’

Rekenkamervrijdag 29 januari 2016 17:49 Gisteravond vond een interpellatiedebat in de Gemeenteraad plaats n.a.v. de bevindingen van de Rekenkamer. Zowel de coalitie partijen als de oppositie partijen zijn in de Rekenkamer ... lees verder

Gemeenteraad op reces

De Gemeenteraad is nu op reces. De eerstvolgende vegadering na de vakantie is op 11 september a.s. (Carrousel).

Spoorlijn Haarlem/Uitgeest

ChristenUnie en CDA fracties in Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar stellen de gemeenteraden in de regio voor eind september / begin oktober 2014 een gezamenlijke raadsinformatiemarkt te houden over de toekomst van de Kennemerlijn (Haarlem-Uitgeest) vanwege de plannen van NS om de dienstregeling op deze spoorverbinding te versoberen.

Verkiezingen Gemeenteraad Alkmaar

Aan: de kiesverenigingen van de ChristenUnie in Noord Holland,  en andere betrokkenen

 

Met dit bericht wil ik uw aandacht vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 november in Alkmaar. De gemeente Alkmaar wordt met de gemeenten Schermer en Graft-de Rijp samengevoegd tot een nieuwe gemeente per 1 januari 2015. Daarom deze verkiezingen en de kiesvereniging van de ChristenUnie in Alkmaar heeft deze mogelijkheid om daadwerkelijk politiek actief te zijn met beide handen aangepakt. Na de periode in de Alkmaarse   

raad van 2006 tot 2010 doet de ChristenUnie opnieuw mee in Alkmaar (lijst 12). En dat is natuurlijk een bijzonder voorrecht!

 

Meer informatie is te vinden op: http://alkmaar.christenunie.nl/

 

Wellicht kent u mensen die in Alkmaar wonen en wilt u hen wijzen op de mogelijkheid om op 19 november op lijst 12 ChristenUnie te stemmen!

 

Verder wil ik u vragen, voor deze verkiezingen te bidden, dat veel christenen naar de stembus zullen gaan en hun verantwoordelijkheid zullen nemen.

 

Wilt u dit bericht ook doorsturen naar de leden van uw kiesvereniging?

 

Vragen?  Vragen!

 

met vriendelijke groet,

 

Piet Bras

Violenstraat 55

1782 KA  Den Helder

tel. 0223-617532

tel. werk: 0223-651422

Bestuurslid Provinciale Unie